Πολιτική

Συνεδριάζει το Δημοτικό συμβούλιο Αγρινίου

 

Την Δευτέρα 11 Ιουνίου 2018 στις 19:00 μ.μ θα συνεδριάσει το Δημοτικό Συμβούλιο Αγρινίου επί της οδού Αναστασιάδη 1 στο Αγρίνιο, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

Συζήτηση και ενεργή δράση επί της δωρεάς (τεχνολογικό και αρχειακό υλικό) των Αδελφών Παναγόπουλου προς τον Δήμο Αγρινίου. (Κατόπιν σχετικού ερωτήματος).

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Αδάμης).

 

Επί πρωτοβουλίας πολιτών για την διάσωση των καπναποθηκών Ηλιού στο Αγρίνιο. (Σχετ. η υπ’ αριθμ. πρωτ. 17/2018 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).

(Εισηγητής: Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής κ. Γκούντας).

 

Έγκριση Σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης – Πολιτισμικής Ανάπτυξης  μεταξύ Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, Δήμου Αγρινίου, Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας  και ΔΗ.Π.ΕΘΕ. Αγρινίου, περιόδου 2018-2020 και ορισμός μελών επιτροπής παρακολούθησης της σύμβασης. (Σχετ. η υπ’ αριθμ. 7/2018 απόφαση της Κ.Ε. ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Αγρινίου).

(Εισηγήτρια: Αντιπρόεδρος ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. κα Μπούτιβα).

 

Επί αιτήσεων πολιτών, υπηρεσιών και φορέων για κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. (Σχετ. η υπ’ αριθμ. 22/2018 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).

(Εισηγητής: Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής κ. Γκούντας).

Για το συγκεκριμένο θέμα ο Πρόεδρος της Δ.Κ. Αγρινίου κ. Θεόδωρος Καββαδίας συμμετέχει έχοντας δικαίωμα ψήφου (άρθρα 67 & 81 του Ν. 3852/2010).

 

Αποδοχή απόφασης ένταξης για το έργο: «Αγροτική οδοποιία Τ.Κ. Κυπαρίσσου,  Δ.Ε. Παρακαμπυλίων, Δήμου Αγρινίου».

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Αδάμης).

 

Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Αγρινίου στην παροχή συγκοινωνιακού έργου από το Αστικό ΚΤΕΛ Αγρινίου έτους 2018.

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Φαρμάκης).

 

Αναμόρφωση προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος Δήμου Αγρινίου έτους 2018.

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Φαρμάκης).

 

Έγκριση πινάκων του Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής   2019-2021 του Υποτομέα S1313  «ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ».

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Φαρμάκης).

 

Εξόφληση λογαριασμών Ο.Τ.Ε.   με ενσωμάτωση στους λογαριασμούς υπηρεσιών χρήσης πολυμεσικής πληροφόρησης τρίτων.

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Φαρμάκης).

 

Έγκριση διοργάνωσης εγκαινίων της Δομής Παροχής Συσσιτίου Δήμου Αγρινίου.

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Καλαντζής).

 

Καθορισμός αριθμού μαθητευόμενων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Μεταλυκειακό Έτος – Τάξη Μαθητείας ΕΠΑ.Λ., Μαθητεία ΕΠΑ.Σ., Μαθητεία Ι.Ε.Κ.) για απασχόληση στο Δήμο Αγρινίου  κατά το σχολικό έτος 2018-2019.

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γκρίζης).

Πρόσληψη  δύο (2) ατόμων,  για αντιμετώπιση κατεπειγουσών  ή εποχιακών ή πρόσκαιρων αναγκών για το έτος 2018,  με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου διάρκειας έως δύο (2) μηνών για την περισυλλογή – διαχείριση και φροντίδα αδέσποτων ζώων.

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γκρίζης).

 

Πρόσληψη προσωπικού για αντιμετώπιση κατεπειγουσών ή εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών για τις ανάγκες του Τμήματος Συντήρησης Πρασίνου της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Πρασίνου  για το έτος 2018, με συμβάσεις ορισμένου χρόνου διάρκειας έως 2 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γκρίζης).

 

Επιλογή υδρονομέων άρδευσης για το έτος 2018.

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γκρίζης).

 

Έγκριση της υπ’ αριθμ. 7/2018 απόφασης του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. Σχολική Επιτροπή Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αγρινίου με θέμα: «Έγκριση απολογισμού έτους 2017 Ν.Π.Δ.Δ. Σχολική Επιτροπή Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αγρινίου».

(Εισηγητής: Πρόεδρος Επιτροπής κ. Αδάμης).

 

Έγκριση της υπ’ αριθμ. 6/2018 απόφαση του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. Σχολική Επιτροπή Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αγρινίου με θέμα: «Έγκριση απολογισμού έτους 2017 Ν.Π.Δ.Δ. Σχολική Επιτροπή Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αγρινίου».

(Εισηγητής: Πρόεδρος Επιτροπής κ. Παπούτσης).

 

Έγκριση  διενέργειας  προμήθειας   για την ανάθεση  σε τρίτο  της   σίτισης των μαθητών του Μουσικού Σχολείου  Αγρινίου (Γυμνάσιο  και Λυκειακές τάξεις)  για το σχολικό έτος 2018-2019.

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Φαρμάκης).

 

Επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως καταβληθέντα από Δικαίωμα Ταφής και από παράβαση Κ.Ο.Κ.

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Φαρμάκης).

 

Συνδιοργανώσεις  αθλητικών εκδηλώσεων: α) Τελικής φάσης Πανελληνίου πρωταθλήματος καλαθοσφαίρισης παίδων (συνδιοργάνωση με Ε.Ο.Κ.), β) Πρωταθλήματος επιχειρήσεων ποδοσφαίρου Αγρινίου (συνδιοργάνωση με «ΑΝΔΡΑΙΜΩΝ») και γ) Εργασιακού πρωταθλήματος καλαθοσφαίρισης Αγρινίου (συνδιοργάνωση με ΕΣΚΑΒΔΕ).

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γκρίζης).

 

Έγκριση υλοποίησης εκδήλωσης – δράσης στα πλαίσια ενημέρωσης – ευαισθητοποίησης του κοινού   σχετικά με τη σημασία της πρόληψης και της έγκαιρης διάγνωσης του μελανώματος και των δερματικών παθήσεων.

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Καλαντζής).

 

Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 42/2018 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου (Αντικατάσταση επιτροπής  παρακολούθησης και παραλαβής δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και επιτροπής  παραλαβής  συμβάσεων παροχής υπηρεσιών της  Διεύθυνσης   Κοινωνικής  Προστασίας  και  Δημόσιας   Υγείας).

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Φαρμάκης).

 

Χορήγηση άδειας εισόδου – εξόδου εγκαταστάσεων. (Σχετ. η υπ’ αριθμ. πρωτ. 23/2018 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).

(Εισηγητής: Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής κ. Γκούντας).

Έλεγχος και αποζημίωση επικειμένων στα πλαίσια της προετοιμασίας  της μελέτης έργου: «Εκσυγχρονισμός και επέκταση  υποδομών συλλογής αστικών λυμάτων περιοχής Αγίας Βαρβάρας». Επέκταση σχεδίου πόλης Αγρινίου 1991.

(Εισηγητής: Γενικός Γραμματέας κ. Τζιώλης).

Καθορισμός τιμής μονάδος για αποζημίωση επικειμένων στα Ο.Τ. 951 και 953 σχ.  πόλης Αγρινίου. Επί αιτήσεως Ιουλιέτας Βλάμη.

(Εισηγητής: Γενικός Γραμματέας κ. Τζιώλης).

 

Έγκριση του 3ου Α.Π.Ε.  του έργου: «Αγροτική οδοποιία Τ.Κ. Σαργιάδας Δ.Ε. Παρακαμπυλίων Δήμου Αγρινίου».

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Αδάμης).

 

Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου:  «Κaτaσκευή τοιχίων αντιστήριξης – τεχνικών έργων οδοποιίας και τσιμεντοστρώσεις στα Δ.Δ. Αγρινίου».

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Αδάμης).

 

Συγκρότηση Επιτροπής προσωρινής και οριστικής  παραλαβής του έργου:  «Έργα διαμόρφωσης οδών και τεχνικών έργων πρόσβασης σε σχολικά κτίρια και κοινόχρηστους χώρους (προσβάσεις Νηπιαγωγείου Νεάπολης – περιμετρική Γούναρη κ.λπ.)».

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Αδάμης).

 

Συγκρότηση Επιτροπής προσωρινής και οριστικής  παραλαβής του έργου:  «Διανοίξεις – ασφαλτοστρώσεις – συντηρήσεις – οδών σχεδίου πόλης Δήμου Αγρινίου περιοχή Άη-Βασιλιώτικα».

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Αδάμης).

 

 

Leave a Comment

Your email address will not be published.

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.

You may also like

Ρυθμίσεις απορρήτου
Όνομα Ενεργοποιημένο
Technical Cookies
In order to use this website we use the following technically required cookies: wordpress_test_cookie, wordpress_logged_in_, wordpress_sec.
Cookies
Χρησιμοποιούμε τα Cookies για να σας προσφέρουμε καλύτερη εμπειρία στο δικτυακό τόπο.
x

Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη εμπειρία στο διαδίκτυο. Συμφωνώντας αποδεχτείτε τη χρήση των cookies σύμφωνα με την πολιτική cookie.