Αγρίνιο Οικονομία

Διασυνοριακός Διαγωνισμός Καινοτομίας στην Πολιτιστική Βιομηχανία

 

Το Επιμελητηριο Αιτωλοακαρνανίας σε συνεργασία με την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος υλοποιεί το έργο «CREATIVE@HUBs»τουπρογράμματος InterregGreece – Italy 2014-2020. Στα πλαίσια του έργουη Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος προκήρυξεΔιασυνοριακόΔιαγωνισμόΚαινοτομίαςκαι προσκαλεί τις επιχειρήσεις αλλά και κάθε  ενδιαφερόμενο του κλάδου της Δημιουργίας και της Τέχνης να συμμετέχει υποβάλλοντας την καινοτόμαιδέα του σύμφωνα με τις προϋποθέσεις συμμετοχής και των κριτηρίων της πρόσκλησης.

Συνοπτικά

Α. Οι προτάσεις μπορούν να υποβληθούν από:

 • Άτομα ή ομάδες που σκοπεύουν να ξεκινήσουν μια νέα επιχειρηματική δραστηριότητα.
 • Υπάρχουσες επιχειρήσεις ή οργανισμούς, Κοιν.Σεπ, Πολιτιστικούς Συλλόγους, ΑΜΚΕ, ΜΚΟ κ.λ.π. που σκοπεύουν να αναπτύξουν νέα προϊόντα ή υπηρεσίες.

Β. Οι υποψήφιοι πρέπει να πληρούν όλα τα ακόλουθα κριτήρια (ενεργοποίηση / απενεργοποίηση):

 • Να είναι κάτοικοι ή να δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στις Περιφέρειες που καλύπτονται από το πρόγραμμα Interreg Ελλάδας – Ιταλίας, δηλαδή στις Περιφέρειες Δυτικής Ελλάδας, Ηπείρου, Ιονίων Νήσων και Απουλίας της Ιταλίας.
 • Να έχουν επαγγελματική ή ερασιτεχνική ενασχόληση στον τομέα της Πολιτιστικής και Δημιουργικής Βιομηχανίας με έμφαση στους τομείς που καλύπτει η συγκεκριμένη πρόσκληση.
 • Να έχουν αποδεδειγμένη συμμετοχή σε εκδηλώσεις του έργου Creative@Hubs, όπως να έχουν συμμετάσχει σε εκπαιδευτικό σεμινάριο ή θεματικό εργαστήριο, να έχουν εγγραφεί στο site του έργου κ.λ.π.

Γ. Οι προτάσεις καινοτομίας πρέπει να εμπίπτουν σε έναν από τους ακόλουθους τομείς-στόχους:

 1. Αγροδιατροφικός τομέας.
 2. Χειροτεχνίες / Εικαστικές-Καλλιτεχνικές δημιουργίες / Παραστατικές Τέχνες (Θέατρο, Χορός, Μουσική κ.λ.π.).
 3. Πολιτιστικός Τουρισμός / πολιτιστική κληρονομιά.

Το Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας έχει την ευθύνη απονομής των τριών βραβείων για τη θεματική ενότητα «Πολιτιστικός Τουρισμός/Πολιτιστική Κληρονομιά». Θα βραβευτούν συνολικά 9 ιδέες στους τομείς-στόχους του διαγωνισμού. Τα τρία βραβεία θα είναι τα ακόλουθα:

Η οργάνωση και υλοποίηση ενός προγράμματος καθοδήγησης (mentoring Programme) τουλάχιστον 20 ωρών με στόχο την περαιτέρω ανάπτυξη των προτάσεων σε επιχειρηματικό σχέδιο που θα οδηγήσει σε τελικό προϊόν.

Τη συμμετοχή σε μία έκθεση ή άλλο event του δημιουργικού τομέα στην περιοχή παρέμβασης του προγράμματος ή την δικτύωση της βραβευθείσας ομάδας με άλλο δημιουργικό κόμβο (hub) στο πλαίσιο του έργου.

Η ανάπτυξη υλικού δημοσιότητας που θα περιλαμβάνει τη δημιουργία εταιρικής ταυτότητας και την ανάπτυξη ενός σύντομου video (περίπου 2’) για  την παρουσίαση της ιδέας σε ένα pitching/networkingevent

Σημειώνεται ότι το πρώτο βραβείο σε κάθε θεματική ενότητα θα λάβει το σύνολο των ανωτέρω υπηρεσιών (1, 2 και 3), το δεύτερο και το τρίτο βραβείο τις υπηρεσίες 1 και 2.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να υποβάλουν τις προτάσεις τους στην αγγλική γλώσσα, (με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, όπως βιογραφικά των αιτούντων) ηλεκτρονικά στην ειδική φόρμα στην ιστοσελίδα (https://www.pde-oip.gr/en.) έως την 11/12/2022 και ώρα 23:59.

Παρακαλούμε κάθε ενδιαφερόμενος να μην αρκεστεί μόνο στην ανωτέρω ανακοίνωση αλλά να εμβαθύνει διαβάζοντας προσεκτικά και ενδελεχώς την πρόσκληση. Το τεύχος της πρόσκλησης είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα του έργου CREATIVE@HUBS& στην ιστοσελίδα του Επιμελητηρίου Αιτωλοακαρνανίας.

Το Επιμελητηριο Αιτωλοακαρνανίας σε συνεργασία με την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος υλοποιεί το έργο «CREATIVE@HUBs»τουπρογράμματος InterregGreece – Italy 2014-2020. Στα πλαίσια του έργουη Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος προκήρυξεΔιασυνοριακόΔιαγωνισμόΚαινοτομίαςκαι προσκαλεί τις επιχειρήσεις αλλά και κάθε  ενδιαφερόμενο του κλάδου της Δημιουργίας και της Τέχνης να συμμετέχει υποβάλλοντας την καινοτόμαιδέα του σύμφωνα με τις προϋποθέσεις συμμετοχής και των κριτηρίων της πρόσκλησης.

Συνοπτικά

Α. Οι προτάσεις μπορούν να υποβληθούν από:

 • Άτομα ή ομάδες που σκοπεύουν να ξεκινήσουν μια νέα επιχειρηματική δραστηριότητα.
 • Υπάρχουσες επιχειρήσεις ή οργανισμούς, Κοιν.Σεπ, Πολιτιστικούς Συλλόγους, ΑΜΚΕ, ΜΚΟ κ.λ.π. που σκοπεύουν να αναπτύξουν νέα προϊόντα ή υπηρεσίες.

Β. Οι υποψήφιοι πρέπει να πληρούν όλα τα ακόλουθα κριτήρια (ενεργοποίηση / απενεργοποίηση):

 • Να είναι κάτοικοι ή να δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στις Περιφέρειες που καλύπτονται από το πρόγραμμα Interreg Ελλάδας – Ιταλίας, δηλαδή στις Περιφέρειες Δυτικής Ελλάδας, Ηπείρου, Ιονίων Νήσων και Απουλίας της Ιταλίας.
 • Να έχουν επαγγελματική ή ερασιτεχνική ενασχόληση στον τομέα της Πολιτιστικής και Δημιουργικής Βιομηχανίας με έμφαση στους τομείς που καλύπτει η συγκεκριμένη πρόσκληση.
 • Να έχουν αποδεδειγμένη συμμετοχή σε εκδηλώσεις του έργου Creative@Hubs, όπως να έχουν συμμετάσχει σε εκπαιδευτικό σεμινάριο ή θεματικό εργαστήριο, να έχουν εγγραφεί στο site του έργου κ.λ.π

Γ. Οι προτάσεις καινοτομίας πρέπει να εμπίπτουν σε έναν από τους ακόλουθους τομείς-στόχους:

 1. Αγροδιατροφικός τομέας.
 2. Χειροτεχνίες / Εικαστικές-Καλλιτεχνικές δημιουργίες / Παραστατικές Τέχνες (Θέατρο, Χορός, Μουσική κ.λ.π.).
 3. Πολιτιστικός Τουρισμός / πολιτιστική κληρονομιά.

Το Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας έχει την ευθύνη απονομής των τριών βραβείων για τη θεματική ενότητα «Πολιτιστικός Τουρισμός/Πολιτιστική Κληρονομιά». Θα βραβευτούν συνολικά 9 ιδέες στους τομείς-στόχους του διαγωνισμού. Τα τρία βραβεία θα είναι τα ακόλουθα:

Η οργάνωση και υλοποίηση ενός προγράμματος καθοδήγησης (mentoring Programme) τουλάχιστον 20 ωρών με στόχο την περαιτέρω ανάπτυξη των προτάσεων σε επιχειρηματικό σχέδιο που θα οδηγήσει σε τελικό προϊόν.

Τη συμμετοχή σε μία έκθεση ή άλλο event του δημιουργικού τομέα στην περιοχή παρέμβασης του προγράμματος ή την δικτύωση της βραβευθείσας ομάδας με άλλο δημιουργικό κόμβο (hub) στο πλαίσιο του έργου.

Η ανάπτυξη υλικού δημοσιότητας που θα περιλαμβάνει τη δημιουργία εταιρικής ταυτότητας και την ανάπτυξη ενός σύντομου video (περίπου 2’) για  την παρουσίαση της ιδέας σε ένα pitching/networkingevent.

Σημειώνεται ότι το πρώτο βραβείο σε κάθε θεματική ενότητα θα λάβει το σύνολο των ανωτέρω υπηρεσιών (1, 2 και 3), το δεύτερο και το τρίτο βραβείο τις υπηρεσίες 1 και 2.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να υποβάλουν τις προτάσεις τους στην αγγλική γλώσσα, (με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, όπως βιογραφικά των αιτούντων) ηλεκτρονικά στην ειδική φόρμα στην ιστοσελίδα (https://www.pde-oip.gr/en.) έως την 11/12/2022 και ώρα 23:59.

Παρακαλούμε κάθε ενδιαφερόμενος να μην αρκεστεί μόνο στην ανωτέρω ανακοίνωση αλλά να εμβαθύνει διαβάζοντας προσεκτικά και ενδελεχώς την πρόσκληση. Το τεύχος της πρόσκλησης είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα του έργου CREATIVE@HUBS& στην ιστοσελίδα του Επιμελητηρίου Αιτωλοακαρνανίας.

Το Επιμελητηριο Αιτωλοακαρνανίας σε συνεργασία με την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος υλοποιεί το έργο «CREATIVE@HUBs»τουπρογράμματος InterregGreece – Italy 2014-2020. Στα πλαίσια του έργουη Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος προκήρυξεΔιασυνοριακόΔιαγωνισμόΚαινοτομίαςκαι προσκαλεί τις επιχειρήσεις αλλά και κάθε  ενδιαφερόμενο του κλάδου της Δημιουργίας και της Τέχνης να συμμετέχει υποβάλλοντας την καινοτόμαιδέα του σύμφωνα με τις προϋποθέσεις συμμετοχής και των κριτηρίων της πρόσκλησης.

Συνοπτικά

Α. Οι προτάσεις μπορούν να υποβληθούν από:

 • Άτομα ή ομάδες που σκοπεύουν να ξεκινήσουν μια νέα επιχειρηματική δραστηριότητα.
 • Υπάρχουσες επιχειρήσεις ή οργανισμούς, Κοιν.Σεπ, Πολιτιστικούς Συλλόγους, ΑΜΚΕ, ΜΚΟ κ.λ.π. που σκοπεύουν να αναπτύξουν νέα προϊόντα ή υπηρεσίες.

Β. Οι υποψήφιοι πρέπει να πληρούν όλα τα ακόλουθα κριτήρια (ενεργοποίηση / απενεργοποίηση):

 • Να είναι κάτοικοι ή να δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στις Περιφέρειες που καλύπτονται από το πρόγραμμα Interreg Ελλάδας – Ιταλίας, δηλαδή στις Περιφέρειες Δυτικής Ελλάδας, Ηπείρου, Ιονίων Νήσων και Απουλίας της Ιταλίας.
 • Να έχουν επαγγελματική ή ερασιτεχνική ενασχόληση στον τομέα της Πολιτιστικής και Δημιουργικής Βιομηχανίας με έμφαση στους τομείς που καλύπτει η συγκεκριμένη πρόσκληση.
 • Να έχουν αποδεδειγμένη συμμετοχή σε εκδηλώσεις του έργου Creative@Hubs, όπως να έχουν συμμετάσχει σε εκπαιδευτικό σεμινάριο ή θεματικό εργαστήριο, να έχουν εγγραφεί στο site του έργου κ.λ.π.

Γ. Οι προτάσεις καινοτομίας πρέπει να εμπίπτουν σε έναν από τους ακόλουθους τομείς-στόχους:

 1. Αγροδιατροφικός τομέας.
 2. Χειροτεχνίες / Εικαστικές-Καλλιτεχνικές δημιουργίες / Παραστατικές Τέχνες (Θέατρο, Χορός, Μουσική κ.λ.π.).
 3. Πολιτιστικός Τουρισμός / πολιτιστική κληρονομιά.

Το Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας έχει την ευθύνη απονομής των τριών βραβείων για τη θεματική ενότητα «Πολιτιστικός Τουρισμός/Πολιτιστική Κληρονομιά». Θα βραβευτούν συνολικά 9 ιδέες στους τομείς-στόχους του διαγωνισμού. Τα τρία βραβεία θα είναι τα ακόλουθα:

Η οργάνωση και υλοποίηση ενός προγράμματος καθοδήγησης (mentoring Programme) τουλάχιστον 20 ωρών με στόχο την περαιτέρω ανάπτυξη των προτάσεων σε επιχειρηματικό σχέδιο που θα οδηγήσει σε τελικό προϊόν.

Τη συμμετοχή σε μία έκθεση ή άλλο event του δημιουργικού τομέα στην περιοχή παρέμβασης του προγράμματος ή την δικτύωση της βραβευθείσας ομάδας με άλλο δημιουργικό κόμβο (hub) στο πλαίσιο του έργου.

Η ανάπτυξη υλικού δημοσιότητας που θα περιλαμβάνει τη δημιουργία εταιρικής ταυτότητας και την ανάπτυξη ενός σύντομου video (περίπου 2’) για  την παρουσίαση της ιδέας σε ένα pitching/networkingevent.

Σημειώνεται ότι το πρώτο βραβείο σε κάθε θεματική ενότητα θα λάβει το σύνολο των ανωτέρω υπηρεσιών (1, 2 και 3), το δεύτερο και το τρίτο βραβείο τις υπηρεσίες 1 και 2.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να υποβάλουν τις προτάσεις τους στην αγγλική γλώσσα, (με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, όπως βιογραφικά των αιτούντων) ηλεκτρονικά στην ειδική φόρμα στην ιστοσελίδα (https://www.pde-oip.gr/en.) έως την 11/12/2022 και ώρα 23:59.

Παρακαλούμε κάθε ενδιαφερόμενος να μην αρκεστεί μόνο στην ανωτέρω ανακοίνωση αλλά να εμβαθύνει διαβάζοντας προσεκτικά και ενδελεχώς την πρόσκληση. Το τεύχος της πρόσκλησης είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα του έργου CREATIVE@HUBS& στην ιστοσελίδα του Επιμελητηρίου Αιτωλοακαρνανίας.

 

 

Leave a Comment

Your email address will not be published.

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.

You may also like

Ρυθμίσεις απορρήτου
Όνομα Ενεργοποιημένο
Technical Cookies
In order to use this website we use the following technically required cookies: wordpress_test_cookie, wordpress_logged_in_, wordpress_sec.
Cookies
Χρησιμοποιούμε τα Cookies για να σας προσφέρουμε καλύτερη εμπειρία στο δικτυακό τόπο.
x

Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη εμπειρία στο διαδίκτυο. Συμφωνώντας αποδεχτείτε τη χρήση των cookies σύμφωνα με την πολιτική cookie.