Αγρίνιο Πολιτική

Δήλωση Σπήλιου Λιβανού για το Τμήμα Διαχείρισης Πολιτισμικού Περιβάλλοντος και Νέων Τεχνολογιών

Με λύπη μου ενημερώθηκα αναφορικά με το ζήτημα του Τμήματος Διαχείρισης Πολιτισμικού Περιβάλλοντος και Νέων Τεχνολογιών, ότι δεν έχει προχωρήσει η διαδικασία επανίδρυσής του.

Από την πρώτη στιγμή τάχθηκα υπέρ του δίκαιου αιτήματος επανίδρυσης του εν λόγω Τμήματος, αφού ενώ είχε λάβει θετική αξιολόγηση από την Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση καταργήθηκε με τον νόμο 4610/2019 πέφτοντας «θύμα» της έλλειψης πολιτικής για την παιδεία της κυβερνήσεως ΣΥΡΙΖΑ.

Το Πανεπιστήμιο Πατρών, αναγνωρίζοντας το εσφαλμένο της κατάργησης, προέβη σε κοινό ανακοινωθέν, ήδη από τον Ιανουάριο 2020, με την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και τις αρμόδιες Δημοτικές Αρχές με το οποίο ζητείται εκ νέου η επανίδρυση του Τμήματος.

Προς τον σκοπό αυτόν, όλο το προηγούμενο διάστημα, βρισκόμουν σε επαφή με τα μέλη ΔΕΠ και τους φοιτητές του Τμήματος καθώς και σε συνεργασία με το Υπ. Παιδείας. Επιπρόσθετα, προσπάθησα να επικοινωνήσω με την Πρύτανη του Πανεπιστήμιου Πατρών τόσο τηλεφωνικά όσο και αποστέλλοντάς της σχετικές επιστολές, τις οποίες και δημοσιοποιώ με το παρόν, δυστυχώς χωρίς καμία ανταπόκριση.

Ο ρόλος της Πρυτανείας καθίσταται κομβικός, καθώς απαραίτητη προϋπόθεση για την εκκίνηση των απαραίτητων διαδικασιών συνιστά η αποστολή του φακέλου από το Πανεπιστήμιο προς την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης. Δυστυχώς ουδεμία απάντηση έχω λάβει έως σήμερα.

Καθώς είναι ιδιαίτερα κρίσιμο για την ουσιαστική επανίδρυση του Τμήματος να συμπεριληφθεί στις λίστες των μηχανογραφικών δελτίων για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 καιτα χρονικά όρια πλέον έχουν περιοριστεί δραματικά, απευθύνω ύστατη έκκληση προς την Πρύτανη του Πανεπιστημίου Πατρών και όλους τους συναρμόδιους φορείς να σπεύσουν, για να μη χαθεί μια πολύτιμη ευκαιρία για την Αιτωλοακαρνανία, το Αγρίνιο και τους νέους μας, τους οποίους έχουμε ευθύνη να στηρίξουμε και να εφοδιάσουμε με τις απαραίτητες γνώσεις για το μέλλον.

Επιστολή 1η

ΣΠΗΛΙΟΣ ΛΙΒΑΝΟΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΝΔ ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 

Προς: κα. Κυριαζοπούλου, Πρύτανη Πανεπιστημίου Πατρών 

Αθήνα, 21.02.2020 

Αγαπητή κα Πρύτανη, 

Ενημέρωση για το Τμήμα Διαχείρισης Πολιτισμικού Περιβάλλοντος και Νέων Τεχνολογιών 

Το Τμήμα Διαχείρισης Πολιτισμικού Περιβάλλοντος και Νέων Τεχνολογιών («Τμήμα»)με έδρα το Αγρίνιο, αποτέλεσε θύμα της έλλειψης πολιτικής της προηγούμενης κυβέρνησης στο νευραλγικό τομέα της παιδείας. Παρά το γεγονός ότι είχε λάβει θετική αξιολόγηση από την Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση («ΑΔΙΠ»), το Τμήμα καταργήθηκε με τον νόμο 4610/2019. 

Η κατάργηση αυτή ήταν προδήλως εσφαλμένη, αφού το Τμήμα είχε πιστοποιηθεί από την ΑΔΙΠ. Κάλυπτε ένα από τα πλέον σύγχρονα εκπαιδευτικά αντικείμενα, αυτό της σύγχρονης πολιτιστικής διαχείρισης και της διασύνδεσης της με την νέα τεχνολογία. Η παρουσία του Τμήματος παρείχε όλες τις εγγυήσεις για τη δημιουργία ενός ισχυρού πολιτιστικού πόλου, συμβάλλοντας έτσι στην πολιτιστική και τουριστική αναβάθμιση του νομού. 

Επιπλέον, δε, τα ιδιαίτερα γεωγραφικά χαρακτηριστικά της Αιτωλοακαρνανίας σε συνδυασμό με τη μοναδική πολιτισμική της κληρονομιά καθιστούν τον μεγαλύτερο νομό της χώρας την καλύτερη επιλογή για τη λειτουργία ενός τέτοιου τμήματος, αφού βοηθά τους φοιτητές να έρθουν σε άμεση επαφή με το αντικείμενο των σπουδών τους. Συνδυάζει ιδανικά την αρχαία παράδοση, για παράδειγμα είναι ο νομός με τα περισσότερα αρχαία θέατρα στη χώρα, με τη βυζαντινή και χριστιανική παράδοση, διαθέτοντας σημαντικά θρησκευτικά μνημεία, καθώς και τον μοναδικό φυσικό πλούτο, τη χαρακτηριστική λαϊκή παράδοση, τα ήθη και τα έθιμα. 

Το εσφαλμένο της κατάργησης του Τμήματος έχει αναγνωριστεί και από το Πανεπιστήμιό σας. Προσφάτως σε κοινό ανακοινωθέν σας με την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και τις αρμόδιες Δημοτικές Αρχές, ζητήσατε εκ νέου την επανίδρυση του Τμήματος. 

Επειδή η επόμενη ενέργεια είναι να υποβληθεί εκ μέρους του Πανεπιστημίου σας ο σχετικός φάκελος στην νέα Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης («ΕΘΑΑΕ»), η οποία θα γνωμοδοτήσει για την αναγκαιότητα ύπαρξης του Τμήματος. 

Επειδή είναι κρίσιμο για την ουσιαστική επανίδρυση του Τμήματος να συμπεριληφθεί στις λίστες των μηχανογραφικών δελτίων για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021, γεγονός που προϋποθέτει την λήψη απόφασης για την επανίδρυση του μέχρι το Μάρτιο του2020. 

Παρακαλώ όπως με ενημερώσετε για το χρονοδιάγραμμα των ενεργειών που δρομολογείτε. 

Με εκτίμηση. 

Σπήλιος Λιβανός. 

Επιστολή 2η

ΣΠΗΛΙΟΣ ΛΙΒΑΝΟΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΝΔ ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 

Αθήνα, 25/05/2020 

Προς: κα. Πρύτανη Πανεπιστημίου Πατρών 

Αξιότιμη κα Πρύτανη, 

Αγαπητή κα Κυριαζοπούλου, 

Ενημέρωση για το Τμήμα Διαχείρισης Πολιτισμικού Περιβάλλοντος και Νέων Τεχνολογιών 

Όπως σας έχω ήδη γνωστοποιήσει με την από 21/02/2020 επιστολή μου, στην οποία ουδέποτε έλαβα απάντηση, το Τμήμα Διαχείρισης Πολιτισμικού Περιβάλλοντος και Νέων Τεχνολογιών («Τμήμα») με έδρα το Αγρίνιο αποτέλεσε θύμα της έλλειψης πολιτικής της προηγούμενης κυβέρνησης στο νευραλγικό τομέα της παιδείας και παρά το γεγονός ότι είχε λάβει θετική αξιολόγηση από την Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση («ΑΔΙΠ») καταργήθηκε με τον νόμο 4610/2019. 

Το Πανεπιστήμιό σας, αναγνωρίζοντας το εσφαλμένο της κατάργησης, προέβη σε κοινό ανακοινωθέν, ήδη από τον Ιανουάριο 2020, με την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και τις αρμόδιες Δημοτικές Αρχές με το οποίο ζητείται εκ νέου η επανίδρυση του Τμήματος. 

Επειδή δεν έλαβα απάντηση στην επιστολή μου και επειδή στην υπουργική απόφαση για τον καθορισμό του αριθμού των εισακτέων στην ανώτατη εκπαίδευση δεν υπήρχε το Τμήμα, επανέρχομαι με την παρούσα επιστολή μου για να ενημερωθώ σχετικά με το εάν και πότε έχει αποσταλεί ο φάκελος με όλα τα σχετικά έγγραφα στη νέα Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘΑΕΕ) για την επανίδρυση του Τμήματος καθώς και το πότε. 

Εικάζω ότι η απάντηση σας θα είναι θετική, από τη στιγμή που και εσείς δηλώσατε ότι θα συνδράμετε προς αυτήν την κατεύθυνση. 

Καθώς είναι κρίσιμο για την ουσιαστική επανίδρυση του Τμήματος να συμπεριληφθεί στις λίστες των μηχανογραφικών δελτίων για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 και τα χρονικά όρια πλέον έχουν “στενέψει” πολύ, απαιτείται να επιληφθείτε άμεσα του θέματος και να μη χαθεί, εσκεμμένα ή μη, άλλος χρόνος. Όλοι μας είμαστε υπόλογοι απέναντι στους φοιτητές και τις τοπικές κοινωνίες που αγωνιούν. 

Παρακαλώ, όπως, με ενημερώσετε άμεσα για τις έως τώρα ενέργειες σας καθώς και για το από εδώ και πέρα προβλεπόμενο χρονοδιάγραμμα για τις σχετικές ενέργειες. 

Με εκτίμηση. 

Σπήλιος Λιβανός Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος ΝΔ Βουλευτής Αιτωλοακαρνανίας 

Αθήνα: Σέκερη 1, ΤΚ 10671, Τηλ: 2103605557 

spilios@livanos.gr/www.livanos.gr 

Leave a Comment

Your email address will not be published.

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.

You may also like

Ρυθμίσεις απορρήτου
Όνομα Ενεργοποιημένο
Technical Cookies
In order to use this website we use the following technically required cookies: wordpress_test_cookie, wordpress_logged_in_, wordpress_sec.
Cookies
Χρησιμοποιούμε τα Cookies για να σας προσφέρουμε καλύτερη εμπειρία στο δικτυακό τόπο.
x

Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη εμπειρία στο διαδίκτυο. Συμφωνώντας αποδεχτείτε τη χρήση των cookies σύμφωνα με την πολιτική cookie.