Σήμερα στις 2 Οκτωβρίου 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 09.00 π.μ. πραγματοποιήθηκε ευρεία σύσκεψη στο ΕΠΑΛ Καινουργίου με την παρουσία του συνόλου των μαθητών, γονέων και κηδεμόνων, των εκπαιδευτικών του σχολείου, του Προέδρου της Δημοτικής Κοινότητας Καινουργίου, του Αντιπροέδρου Β’ ΕΛΜΕ Αιτωλ/νίας και Προέδρου της ΠΕΤΕΕΜ, καθώς και φορέων της κωμόπολης που εδρεύει το σχολείο. Σκοπός της σύσκεψης ήταν η εκτίμηση της όλης κατάστασης σχετικά με τη συνέχεια της κατάληψης των μαθητών, με αφορμή την μη έγκριση της μοναδικής ειδικότητας των  «Τεχνικών Εγκαταστάσεων Ψύξης Αερισμού Κλιματισμού» της Γ΄ τάξης στην περιοχή, καθώς και για τη Συλλογική προσπάθεια διεκδίκησης της εξασφάλισης της εύρυθμης λειτουργίας του σχολείου, αλλά με όλες τις ειδικότητες του και όλα τα παιδιά μέσα στο σχολείο, με πνεύμα σύμπνοιας και αλληλεγγύης.

Στη συνάντησή μας οι παριστάμενοι ενημερώθηκαν πλήρως για τις εξελίξεις στο ΕΠΑΛ Καινουργίου, όσον αφορά:

α) για την έγκριση της μιας ειδικότητας εκ των δύο μη εγκεκριμένων, αυτής των «Υπαλλήλων Διοίκησης Οικονομικών Υπηρεσιών» μετά από αρκετό καιρό αφού είχαν ήδη αρχίσει τα μαθήματα – ύστερα από τις διαμαρτυρίες μας,

β) για τη μοναδική ειδικότητα «Τεχνικών Εγκαταστάσεων Ψύξης Αερισμού Κλιματισμού» της Γ΄τάξης ΕΠΑΛ Καινουργίου στο νομό δεν δόθηκε έγκριση και με την τρίτη συμπληρωματική Υπουργική απόφαση Αρ. Πρωτ.: 222 / 01-10-2018 για τα ολιγομελή τμήματα από το Υπουργείο Παιδείας. Αγνοώντας μάλιστα από την πολιτική ηγεσία τον αγώνα των μαθητών, τις αποφάσεις των θεσμικών Συλλογικών οργάνων της εκπαιδευτικής κοινότητας (Σχολικό  Συμβούλιο), του Δήμου Αγρινίου (σχετικό ψήφισμα), των συνδικαλιστικών φορέων, όπως Β’ ΕΛΜΕ, ΟΛΜΕ, ΠΕΤΕΕΜ, και βουλευτών του νομού κ.α. καθώς και την θετική εισήγηση της τοπικής διοίκησης της εκπαίδευσης για την έγκρισή της ειδικότητας, λόγω των ειδικών συνθηκών, όπως περιγράφονται στο με Αρ. πρωτ. ΦΕ5β/5948/27-8-2018 σχετικό της έγγραφο προς το υπουργείο»,

γ) για την κινητικότητα στο μαθητικό δυναμικό του σχολείου όπου τις τελευταίες ημέρες υπήρξαν δύο νέες δηλώσεις εγγραφών μαθητών από το 1ο ΕΠΑΛ Αγρινίου προς το σχολείο μας στη Γ’ τάξη ψυκτικών, αλλά λόγω της μη έγκρισης της ειδικότητας δεν ήταν ανοιχτό το σύστημα και δεν κατέστη δυνατόν να εγγραφούν ηλεκτρονικά η ίδιοι με το Taxis Net, δεδομένου ότι σχολείο ήταν σε κατάληψη αποστάλθηκαν οι χειρόγραφες αιτήσεις με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά των δυο (2) μαθητών τους με Fax από το Γ/σιο Καινουργίου την επόμενη εργάσιμη ημέρα προς τον ΔΙΔΕ Αιτωλ/νίας.

δ) για την διατήρηση αυτής της κατάστασης, από τη μη έγκριση  της ειδικότητας, που έχει φέρει σε απόγνωση του γονείς των μαθητών της Γ’ Ψ΄ και οι οποίοι βρίσκονται «επί ξύλου κρεμάμενοι», υπεύθυνο είναι το υπουργείο, διότι δεν ξεκαθαρίζει τελικά  τι μέλλει γενέσθαι με τα παιδιά τους. Όπως είναι γνωστό οι μαθητές του σχολείου μας δεν έχουν καμία άλλη επιλογή εκτός του ΕΠΑΛ Καινουργίου για την ειδικότητα που έχουν επιλέξει και δεν προτίθενται να αλλάξουν, διότι το πλησιέστερο ΕΠΑΛ εντός νομού που έχει την ειδικότητα των «Τεχνικών Εγκαταστάσεων Ψύξης Αερισμού Κλιματισμού» της Γ΄τάξης είναι στην Ναύπακτο που απέχει 70 χιλ. από το Καινούργιο. Όπως γίνεται αντιληπτό μια τέτοια καθημερινή μετακίνησή, ούτε  είναι εφικτή αλλά και η περιφέρεια Δυτ. Ελλάδας δεν είναι δυνατόν να εγκρίνει αυτή τη μεγάλη δαπάνη για την μεταφορά των 4 μαθητών με ΤΑΧΙ, αφού η απόσταση είναι μεγαλύτερη των 50 χιλ. που προβλέπεται από τη νομοθεσία για τα ΕΠΑΛ.

ε) για τον κίνδυνο που ενέχει η μη έγκριση της ειδικότητας στο ΕΠΑΛ Καινουργίου οι μαθητές να διακόψουν το σχολείο! Κάτι που κοινωνικά και εκπαιδευτικά είναι άδικο, και ακυρώνει το ρόλο του σχολείου ως θεσμού ενώ καταστρατηγούνται συνταγματικά δικαιώματα, από αυτή η «Προκρούστια» λογική. Παράλληλα καταργούν τη δυνατότητα των μαθητών να επιλέγουν τι επάγγελμα θα ακολουθήσουν, με το εκβιαστικό δίλλημα από τη διοίκηση της αλλαγής ειδικότητας και το οποίο εκτός των άλλων παράγει και επίδικα ζητήματα.

Μετά την ενημέρωση που έγινε από τη διεύθυνση του σχολείου, ακολούθησε δημοκρατικός διάλογος και αναπτύχθηκε πλούσιος προβληματισμός με περίσκεψη για το μέλλον του σχολείου και των μαθητών μας.

Η ολομέλεια εκτίμησε επίσης και τα εξής:

Οι συνεχόμενες αποφάσεις του Υπουργείου για τα ολιγομελή τμήματα, εκτός της γενικότερης εκπαιδευτικής πολιτικής, διακρίνονται και για την επιλεκτικότητά τους, όσον αφορά στο ΕΠΑΛ Καινουργίου είναι άδικες και για ανεξήγητους λόγους φαίνεται ότι το σχολείο μας έχει «στοχοποιηθεί» εξ αρχής. Σε σχέση με τις αποφάσεις εγκρίσεων αντίστοιχων περιπτώσεων ολιγομελών τμημάτων εντός της Περιφέρειας Δυτ. Ελλάδας, παραβιάζοντας καταφανέστατα τις αρχές της ισονομίας και ισοπολιτείας που πρέπει να διακρίνουν τις αποφάσεις της διοίκησης.

Η άρνηση του Υπουργείο να δεχθεί το αίτημα της εκπαιδευτικής κοινότητας και της τοπικής κοινωνίας πρακτικά, αυτό σημαίνει ότι το ΕΠΑΛ μένει χωρίς Γ΄ τάξη «Τεχνικών Εγκαταστάσεων Ψύξης Αερισμού Κλιματισμού», οδηγώντας τους γονείς και τους μαθητές της Β’ Μηχανολόγων να σκέφτονται σοβαρά του χρόνου αν θα μπορούν να φοιτήσουν στην ειδικότητα που θέλουν να ολοκληρώσουν στο ΕΠΑΛ Καινουργίου για τους προαναφερόμενους λόγους.

Η πρακτική αυτή απαξιώνει και υποβαθμίζει γενικότερα την τοπική κοινωνία της ΒΑ Τριχωνίδας. Αποφάσεις χωρίς τα πραγματικά δεδομένα που υπάρχουν για το ΕΠΑΛ Καινουργίου και τις εκπαιδευτικές ανάγκες τεχνικής επαγγελματικής εκπαίδευσης, που εξυπηρετεί από την ίδρυσή του το σχολείο μάλλον δεν λήφθηκαν σοβαρά υπόψη από το υπουργείο παιδείας και την διοίκηση.

Είναι γεγονός ότι αρκετοί μαθητές διανύουν ήδη μεγάλες αποστάσεις από τα ορεινά χωριά του Θέρμου και τις ορεινής Τριχωνίδας για να φθάσουν στο ΕΠΑΛ Καινουργίου. Υποβαθμίζεται το γεγονός ότι το σχολείο μας έχει μια 22χρονη παρουσία με μεγάλη προσφορά στη νέα γενιά και με επιτυχίες τόσο στην τριτοβάθμια εκπαίδευση όσο και στην παροχή επαγγελματικών στελεχών στην τοπική αγορά. Παράλληλα το ΕΠΑΛ Καινουργίου αυτές τις ημέρες παραλαμβάνει σύγχρονο εξοπλισμό νέων τεχνολογιών αφού είναι ένα από τα δύο σχολεία του νομού που έχει επιλεγεί για την 1η φάση του έργου Edulabs και ο εξοπλισμός αυτός κινδυνεύει να μην χρησιμοποιηθεί από την μη ύπαρξη της ειδικότητας

Η ηγεσία του υπουργείου παιδείας καθώς και η διοίκηση στις αποφάσεις τους δεν έχουν λάβει σοβαρά υπόψη τους το γεγονός ότι η συγκεκριμένη ειδικότητα έχει επαγγελματικό μέλλον για τους αυριανούς πτυχιούχους της συγκεκριμένης ειδικότητας ενόψει μάλιστα της έλευσης και του φυσικού Αερίου στην Αιτωλ/νία. Είναι αστείο να μην εγκρίνεται η μοναδική αντίστοιχη ειδικότητα στο ΕΠΑΛ Καινουργίου με το δήθεν επιχείρημα του δημοσιονομικό κόστους, ενώ κάνουν λόγο για μαθητεία, όταν μάλιστα στην περίπτωσή του σχολείου μας υπάρχουν οι καθηγητές ειδικότητας και εργαστήρια μεγάλης αξίας που δεν επιβαρύνουν καν τον κρατικό προϋπολογισμό για το τρέχον σχολικό έτος.

Τέλος θετικό κρίθηκε από όλους το γεγονός ότι η μαθητές ανέστελλαν προς το παρόν την κατάληψη για να γίνει η σύσκεψη και να διευκολυνθούν οι μετέπειτα ενέργειες του σχολείο για τα περαιτέρω που αποφασίστηκαν, φανερώνοντας ωριμότητα και αγωνία για το σχολείο τους.

Η σύσκεψη κατέληξε ομόφωνα στα εξής:

Να μεταβούμε σύσσωμοι την Πέμπτη 4 Οκτωβρίου 2018 και ώρα 12 το μεσημέρι στην Περιφερειακή Δ/νσή Εκπ/ση στην Πάτρα για να διαμαρτυρηθούμε για την μη έγκριση της ειδικότητας Ψυκτικών. Για αυτό ζητάμε από τον Δήμο Αγρινίου να μας εξασφαλίσει το μέσο μετάβασης στην Πάτρα όλης της εκπαιδευτικής κοινότητας και των φορέων

Απαιτούμε να δοθεί άμεσα από το υπουργείο Παιδείας η έγκριση λειτουργίας της μοναδικής ειδικότητας στην περιοχή του Αγρινίου, θεωρώντας δίκαιο το αίτημα του εκπαιδευτικού  – γονεϊκού κινήματος.

Να σταλεί η παρούσα απόφαση στο Δήμο Αγρινίου στο Υπουργείο, στη διοίκηση εκπαίδευσης, στους εκπαιδευτικούς-συνδικαλιστικούς και κοινωνικούς φορείς της περιοχής και στους 6 βουλευτές των πολιτικών κομμάτων για την από κοινού διεκδίκηση της έγκρισης της ειδικότητας και την εξασφάλιση της συνέχειας του ΕΠΑΛ Καινουργίου.

Να ιδρυθούν παράλληλα οι νέες ειδικότητες, όπως προτείνει ο Σύλλογος των Διδασκόντων του Σχολείου μας για το σχολικό έτος 2019 – 2020.

Αφήστε ένα σχόλιο

Your email address will not be published.

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.

Μπορεί να σας αρέσουν

Ρυθμίσεις απορρήτου
Όνομα Ενεργοποιημένο
Technical Cookies
In order to use this website we use the following technically required cookies: wordpress_test_cookie, wordpress_logged_in_, wordpress_sec.
Cookies
Χρησιμοποιούμε τα Cookies για να σας προσφέρουμε καλύτερη εμπειρία στο δικτυακό τόπο.
x

Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη εμπειρία στο διαδίκτυο. Συμφωνώντας αποδεχτείτε τη χρήση των cookies σύμφωνα με την πολιτική cookie.