Μεσολόγγι Πολιτική

«Καθαρές» και «ξάστερες» κουβέντες και όχι ασχετοσύνη κ. Π. Παπαδόπουλε

 

Ο κ. Παναγιώτης Παπαδόπουλος, με  πρόσφατη δημοσίευσή του στον τοπικό τύπο επιχειρεί για μια ακόμη φορά με την μέθοδο της «λάσπης στον ανεμιστήρα» να παραπληροφορήσει την κοινή γνώμη και να κατηγορήσει τον Δήμο Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου, χωρίς μάλιστα να έχει επιβεβαιώσει τίποτα από όσα αναφέρει. Άλλωστε αυτό δεν αποτελεί πρωτοτυπία για τον ίδιο.

Συγκεκριμένα,

  1. Αναφέρει ότι ο Δήμαρχος Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου μίλησε για πολλαπλάσιο ποσό από το προκηρυσσόμενο, στην πρόσφατη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου (19-9-2018), θέλοντας να πείσει ότι το 1.000.000€, που θα λάβει ο Δήμος είναι υπερβολικό, δεδομένου ότι το συνολικό προκηρυσσόμενο ποσό είναι 1.750.000€ και αφορά τους Δήμους Ι.Π. Μεσολογγίου, Ναυπακτίας και Ξηρομέρου.

Η πραγματικότητα έχει ως εξής:

  1. Ο Ν. Καραπάνος αναφέρθηκε στο συνολικό προϋπολογισμό του Τοπικού Προγράμματος LEADER (περίπου 9.000.000€) και όχι μόνο στο ποσό που έχει προκηρυχθεί για δημόσιες επενδύσεις. Το ενδιαφέρον του Δήμου δεν εξαντλείται στις δημόσιες επενδύσεις. Ενδιαφέρει συνολικά η οικονομία και σε αυτόν τον τομέα γίνεται εντατική προσπάθεια με κάθε τρόπο. Αυτά βέβαια είναι δυσνόητα για κρατιστές…
  2. Το προκηρυσσόμενο ποσό της δράσης, που αφορά τις δημόσιες επενδύσεις, του τοπικού προγράμματος LEADER, της Αιτωλικής Αναπτυξιακής, ανέρχεται πράγματι σε 1.750.000€. Αλλά, το ΑΡΘΡΟ 10, της Υπουργικής Απόφασης (ΑΔΑ: 75634653ΠΓ-ΗΔΙ), που καθορίζει το θεσμικό πλαίσιο για την υλοποίηση των δημοσίων επενδύσεων στο LEADER, δίνει την δυνατότητα στην Αιτωλική Αναπτυξιακή να εγκρίνει έργα επιπλέον ποσού 650.000€ (επιπλέον 10% του προϋπολογισμού για το τοπικό LEADER ΠΑΑ). Αυτό είναι δεδομένο πως θα συμβεί, γεγονός που συνεπάγεται ότι πρακτικά ο διαθέσιμος προϋπολογισμός είναι τουλάχιστον 2.400.000€. Αναφέρεται η λέξη «τουλάχιστον» διότι το ίδιο άρθρο, της ίδιας ΥΑ, επιτρέπει την κατάθεση αιτήματος στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων για έγκριση υπερβάλλοντος ποσού, μεγαλύτερη από το 10% του τοπικού προγράμματος LEADER ΠΑΑ.

III.       Στην όλη διαδικασία υπάρχει άψογη συνεργασία με το στελεχιακό δυναμικό της Αιτωλικής Αναπτυξιακής, το οποίο διαθέτει μεγάλη εμπειρία στην υλοποίηση του προγράμματος LEADER. Από κοινού, οι Δήμοι, οι λοιποί φορείς που συμμετέχουν στην Επιτροπή Διαχείρισης και το στελεχιακό δυναμικό δουλεύουν με στόχο το τελικό ποσό που θα «καρπωθεί» η περιοχή από το πρόγραμμα να είναι μεγαλύτερο από 9.000.000€, ενισχύοντας τόσο δημόσιες όσο και ιδιωτικές επενδύσεις.

  1. Ο κ. Παπαδόπουλος αμφισβητεί επί της ουσίας την συνεργασία με τους όμορους Δήμους (Ναυπακτίας και Ξηρομέρου), που συμμετέχουν στο τοπικό πρόγραμμα LEADER.

Δεν γνωρίζει ή κάνει πως δεν γνωρίζει ότι τα τοπικά προγράμματα LEADER σχεδιάζονται και υλοποιούνται με την συμμετοχή των τοπικών φορέων, όπου οι Δήμοι διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο, ως ο α΄ βαθμός αυτοδιοίκησης. Σε αυτό το πλαίσιο, ο Δήμος Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου συμμετείχε και συμμετέχει ενεργά στις εν λόγω διαδικασίες και έχει συμβάλλει στην ανάπτυξη αγαστής σχέσης συνεργασίας με τους Δήμους που συμμετέχουν στο τοπικό πρόγραμμα (Ναυπακτίας, Ξηρομέρου) και τους λοιπούς φορείς. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα οι Δήμοι να έχουν καθορίσει τις δράσεις που θα υποβάλλον πρόταση και τα χρηματικά ποσά που θα ζητήσουν. Η συνεργασία με τους όμορους Δήμους μπορεί να ενοχλεί, αλλά είναι πραγματική και επιφέρει οφέλη!

  1. Σχολιάζει με ειρωνικό τρόπο την πρόταση του Δήμου για την ανάπλαση της κεντρικής πλατείας αναφέροντας ότι ο Δήμαρχος κάνει «χωριό» το Μεσολόγγι, «παίζοντας» με τον γενικό τίτλο της δράσης. Ενημερώνεται ο κ. Παπαδόπουλος, ότι οι δράσεις του προγράμματος επιτρέπεται να υλοποιηθούν σε οποιαδήποτε Δημοτική ή Τοπική Κοινότητα έχει πληθυσμό κάτω των 15.000 κατοίκων, βάσει των στοιχείων της ΕΛΣΤΑΤ.
  2. Αναφέρεται στον προϋπολογισμό της δράσης, που θα ενταχθεί η κεντρική πλατεία, ο οποίος είναι μικρότερος από τον προϋπολογισμό της πρότασης που θα υποβληθεί, με διάφορους απαξιωτικούς χαρακτηρισμούς. Ποιο πάνω αναφέρθηκε το ελάχιστο επιπλέον ποσό που θα εγκριθεί για την υλοποίηση δημοσίων έργων. Μια απλή πρόσθεση αρκεί. Στον κ. Παπαδόπουλο απλά επιστρέφονται οι χαρακτηρισμοί..
  3. Αναφέρεται σε απαλλοτρίωση οικοπέδου για την διάνοιξη – διαπλάτυνση και αποσυμφόρηση της κεντρικής οδού Νεοχωρίου, μόνο που στο τοπικό πρόγραμμα δεν είναι επιλέξιμες οι οδικές αρτηρίες και δεν επιτρέπεται η απαλλοτρίωση οικοπέδου, χωρίς να υλοποιηθεί έργο. Ίσως ο κ. Παπαδόπουλος θα πρέπει να ξαναδεί τους χαρακτηρισμούς που του επεστράφησαν…
  4. Αναφέρεται στο έργο για το γήπεδο του Αιτωλικού και στο εάν το σύνολο σχεδόν των χρημάτων της δράσης θα τα αξιοποιήσει ο Δήμος Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου. Γνωρίζεται στον ίδιο ότι στο πλαίσιο της συνεννόησης με τους λοιπούς Δήμους, του τοπικού προγράμματος, ο προϋπολογισμός της δράσης αφορά σχεδόν αποκλειστικά τον Δήμο Ι.Π. Μεσολογγίου. Αρχικά, σχεδιάσθηκε η ένταξη του γηπέδου Κατοχής, το οποίο είχε προταθεί στο προηγούμενο LEADER, αλλά δεν υλοποιήθηκε διότι δεν υπήρχε η διάθεση του απαιτούμενου χρόνου. Στην συνέχεια και λόγω της καθυστέρησης στην προκήρυξη του LEADER, χρηματοδοτήθηκε το γήπεδο της Κατοχής από Δημοτικούς Πόρους και εντάσσεται στην θέση του το γήπεδο του Αιτωλικού. Όπως ίσως είναι σαφές, ο Δήμος δεν περιορίζεται σε λόγια και υποσχέσεις χωρίς αντίκρισμα για δημιουργία εντυπώσεων και μόνο.
  5. Αναφέρεται στο χώρο στέγασης του Κέντρου Τουριστικής Πληροφόρησης και στην μη αξιοποίηση του προϋπολογισμού της δράσης 19.2.4.3. Το που είναι καλύτερο να δημιουργηθεί το Κέντρο Τουριστικής Πληροφόρησης είναι απλά «για να πούμε κάτι», δεδομένου ότι γίνεται αναφορά σε δυο σημεία με μεγάλη επισκεψιμότητα. Το να ζητά όλα τα χρήματα, από όλες τις δράσεις, ο κ. Παπαδόπουλος, αναδεικνύει την έλλειψη κουλτούρας συνεργασίας και τίποτε περισσότερο. Αναφέρεται και πάλι ότι ο Δήμος Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου έχει αγαστή σχέση συνεργασία με τους όμορους Δήμους.

Εν κατακλείδι, είναι πασιφανές ότι ο κ. Παναγιώτης Παπαδόπουλος δεν ζήτησε την παραμικρή πληροφορία, ώστε να γνωρίζει εάν αυτά που αναφέρει ισχύουν. Αλήθεια, όλα αυτά γιατί δεν τα είπε ή ρώτησε στο Δημοτικό Συμβούλιο, αλλά το δημοσίευσε σε άρθρο;  Επικοινώνησε έστω με την Αιτωλική Αναπτυξιακή για ενημέρωση; Από τα γραφόμενα προφανώς όχι κι ο λόγος είναι φανερός. Συνεχίζει να εμμένει στην επικοινωνιακή του τακτική που προβάλλει  σε πρώτο πλάνο την κατηγορία αντί της αλήθειας.

Ο Δήμος Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου παραμένει σταθερός στην πορεία της μεγιστοποίησης του οφέλους της τοπικής κοινωνίας και δεν αποπροσανατολίζεται από άστοχες ενέργειες κι ανυπόστατα δημοσιεύματα.

 

Αφήστε ένα σχόλιο

Your email address will not be published.

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.

Μπορεί να σας αρέσουν

Ρυθμίσεις απορρήτου
Όνομα Ενεργοποιημένο
Technical Cookies
In order to use this website we use the following technically required cookies: wordpress_test_cookie, wordpress_logged_in_, wordpress_sec.
Cookies
Χρησιμοποιούμε τα Cookies για να σας προσφέρουμε καλύτερη εμπειρία στο δικτυακό τόπο.
x

Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη εμπειρία στο διαδίκτυο. Συμφωνώντας αποδεχτείτε τη χρήση των cookies σύμφωνα με την πολιτική cookie.