Θέρμο Πολιτική

Συνεδριάζει το δημοτικό συμβούλιο Θέρμου

Σας καλούμε, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 95 του Ν. 3463/2006 και του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018, στη 2η/2021 τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη μέσω της υπηρεσίας e:Presence.gov.gr, (σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10, παρ. 1 της ΠΝΠ όπως αυτή δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 55, τ. Α΄, 11-3-2020, σχετικά το υπ’ αριθμ. πρωτ. 18318/13-3-2020 έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ. και το υπ’ αριθμ. πρωτ. 60249/22-9-2020 έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ.), την Παρασκευή 26 Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 18:00, για λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

Αποδοχή ένταξης του έργου: «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΣΕ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΘΕΡΜΟΥ» στη ΣΑΕΠ 001 του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλά-δας και προϋπολογισμό 3.472.000,00 €.

[Εισηγητής: Κωστακόπουλος Νικόλαος, Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου]

Για το θέμα αυτό οι Πρόεδροι των Συμβουλίων των Κοινοτήτων Δρυμώνα κ. Καρβελάς Λάμπρος, Μυρτιάς κ. Ζαρκάδας Χρήστος και Πετροχωρίου κ. Συρακούλας Ιωάννης και οι Πρόεδροι των Κοινοτήτων Αμβρακιάς κ. Σιαλμάς Αναστάσιος, Διασελακίου κ. Κουρελής Κων/νος, Κοκκινόβρυσης κ. Προβίδας Βλάσιος, Κόνισκας κ. Παπασημάκης Δημήτριος και Πέρκου κ. Τσάμης Γεώργιος συμμετέχουν έχοντας δικαίωμα ψήφου (άρθρα 74 και 82 του Ν. 4555/2018 αντίστοιχα).

Επί αιτήσεων πολιτών, υπηρεσιών και φορέων για διάφορα θέματα (σχετικά η από 11-11-2020 αίτηση του Θεόδωρου Κ. Πορφύρη, κατοίκου Θέρμου, και η υπ’ αριθμ’ 1/2021 Απόφασης του Συμβουλίου Κοινότητας Θέρμου με θέμα «Φιλοτέχνηση δύο προτομών: α) Ιωάννη Αθαν. Νικολίτσα και β) Χρύσανθου Αιτωλού

[Εισηγητής: Κωνσταντάρας Σπυρίδων, Δήμαρχος]

Για το θέμα αυτό ο Πρόεδρος του Συμβουλίου Κοινότητας Θέρμου κ. Αγγελόπουλος Φώτιος  συμμετέχει έχοντας δικαίωμα ψήφου (άρθρα 74 και 82 του Ν. 4555/2018 αντίστοιχα).

 1. Έγκριση 3ης Τροποποίησης Προγραμματικής Σύμβασης για την Πράξη «Βελτίωση Υποδομών Γηπέδου Ποδοσφαίρου  Δήμου Θέρμου Ν. Αιτωλ/νίας».

[Εισηγητής: Κότσαλος Κων/νος, Αντιδήμαρχος]

Για το θέμα αυτό ο Πρόεδρος του Συμβουλίου Κοινότητας Θέρμου κ. Αγγελόπουλος Φώτιος  συμμετέχει έχοντας δικαίωμα ψήφου (άρθρα 74 και 82 του Ν. 4555/2018 αντίστοιχα).

 

 1. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου «Ανόρυξη Υδρευτικής Γεώτρησης στην θέση ΄΄ΤΣΟΚΑ΄΄ Τ.Κ. Χρυσοβίτσας Δήμου Θέρμου».

[Εισηγητής: Κότσαλος Κων/νος, Αντιδήμαρχος]

Για το θέμα αυτό ο Πρόεδρος της Κοινότητας Κάτω Χρυσοβίτσας κ. Ραμαντάνης Ιωάννης συμμετέχει έχοντας δικαίωμα ψήφου (άρθρα 74 και 82 του Ν. 4555/2018 αντίστοιχα).

 

 1. Έγκριση της 31/2021 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα «Υποβολή τριμηνιαίας έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού από 1- 10-2020 έως 31- 12-2020.

[Εισηγητής: Κότσαλος Κων/νος, Αντιδήμαρχος]

 1. Τακτοποιητική αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2021.

[Εισηγητής: Κότσαλος Κων/νος, Αντιδήμαρχος]

 1. Έγκριση δαπανών για τον εορτασμό των Εθνικών Επετείων α} της 25ης Μαρτίου και β} 28ης Οκτωβρίου 1940, έτους 2021.

[Εισηγητής: Κότσαλος Κων/νος, Αντιδήμαρχος]

 1. Λήψη απόφασης για μείωση μισθωμάτων κυλικείων σχολικών μονάδων Β/θμιας Εκπαίδευσης, για το σχολικό έτος 2020-2021, σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ν.4735/2020.

[Εισηγητής: Κότσαλος Κων/νος, Αντιδήμαρχος]

 1. Τροποποίηση της υπ’ αριθμ’ 158/2020 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου με τίτλο «Ορισμός Υπολόγου Διαχειριστή έργου της Σ.Α.Ε.Π. 001 του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας-«Αναβάθμιση Αθλητικών Υποδομών- Κατασκευή Γηπέδου Ποδοσφαίρου 5Χ5 Κάτω Μυρτιάς Δήμου Θέρμου» στο ορθό με τίτλο «Ορισμός Υπευθύνου Λογαριασμού της Σ.Α.Ε.Π. 001 του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας – «Αναβάθμιση Αθλητικών Υποδομών- Κατασκευή Γηπέδου Ποδοσφαίρου 5Χ5 Κάτω Μυρτιάς Δήμου Θέρμου».

[Εισηγητής: Κωστακόπουλος Νικόλαος, Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου]

 1. Ορισμός υπαλλήλων του Δήμου μας για την διαχείριση με την υπογραφή τους στον Τραπεζικό λογαριασμό που τηρείται στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδας, (ανάληψη & κατάθεση ποσών, έκδοση επιταγών κ.λ.π.) και υπογραφή σύμβασης χρήσης του Συστήματος Ηλεκτρονικής Τραπεζικής πρόσβασης i-bannk και παροχή εξουσιοδοτήσεων για την διενέργεια συναλλαγών μέσω των παραπάνω συστημάτων.

[Εισηγητής: Κωστακόπουλος Νικόλαος, Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου]

 1. Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής του έργου: «Αποκατάσταση Ζημιών από πλημμύρες σε Τεχνικές Υποδομές Δήμου Θέρμου».

[Εισηγητής: Κωστακόπουλος Νικόλαος, Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου]

 1. Έγκριση της αριθ. 1/2021 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής: «Εισήγηση Εκτελεστικής Επιτροπής για Τροποποίηση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ)  Δήμου Θέρμου για την Σύσταση Αυτοτελούς Γραφείου Πολιτικής Προστασίας».

[Εισηγητής: Παπαθανασόπουλος Κων/νος, Αντιδήμαρχος]

 1. Ίδρυση Ενεργειακής Κοινότητας με την επωνυμία «Ενεργειακή Κοινότητα Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος Δ3 Π.Ε.».

[Εισηγητής: Βαλλής Αθανάσιος, Αντιδήμαρχος]

 1. Περί των άρθρων 7 έως 14 του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Τουρισμού που αφορούν στη σύσταση ανώνυμης εταιρείας «Ιαματικές Πηγές Ελλάδος» (ΙΠΕ).

[Εισηγητής: Καλημέρη Ιωάννα,  Αντιδήμαρχος]

 1. Περί της κατασκευής του οδικού άξονα Ναυπάκτου – Θέρμου.

[Αίτηση δέκα (10) Δημοτικών Συμβούλων (Άρθρο 67, παρ. 2.α του Ν. 3852/2010)]

Leave a Comment

Your email address will not be published.

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.

You may also like

Ρυθμίσεις απορρήτου
Όνομα Ενεργοποιημένο
Technical Cookies
In order to use this website we use the following technically required cookies: wordpress_test_cookie, wordpress_logged_in_, wordpress_sec.
Cookies
Χρησιμοποιούμε τα Cookies για να σας προσφέρουμε καλύτερη εμπειρία στο δικτυακό τόπο.
x

Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη εμπειρία στο διαδίκτυο. Συμφωνώντας αποδεχτείτε τη χρήση των cookies σύμφωνα με την πολιτική cookie.