Υγεία

Τι συμβαίνει με τους επικουρικούς γιατρούς στο νοσοκομείο Αγρινίου;

Αναστάτωση επικρατεί τις τελευταίες  ημέρες στο νοσοκομείο Αγρινίου μετά από εσωτερικό έγγραφο, με το οποίο διοικητές και οικονομικές υπηρεσίες εισηγούνται την απομάκρυνση του επικουρικού προσωπικού από τα προγράμματα εφημεριών αλλά και βαρδιών ώστε όπως υποστηρίζουν «να μην παραχθούν δεδουλευμένα εφημεριών και πρόσθετων αμοιβών»…

Πληροφορίες του AgrinioNet.gr αναφέρουν ότι το Δ.Σ. του νοσοκομείου Αγρινίου στην συνεδρίαση της Τρίτης αποφάσισε να παραμείνουν οι επικουρικοί στην θέση τους, ενώ αναμένονται σχετικές οδηγίες από το υπουργείο υγείας.

Ανακοίνωση για το θέμα αναμένεται με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον από τον διοικητή Πάνο Παπαδόπουλο, ενώ το επικουρικό προσωπικό του νοσοκομείου Αγρινίου, σε ανακοίνωση του αναφέρει μεταξύ άλλων «δεν είναι δυνατόν την ίδια στιγμή που γίνονται ενέργειες ανανέωσης των συμβάσεων μας και προκήρυξης μόνιμου προσωπικού για την πλήρωση των κενών θέσεων που καλύπτουμε, να υπάρχουν ‘συνάδελφοι’ και υπηρεσιακοί παράγοντες που υπονομεύουν αυτές τις προσπάθειες, με τρόπο άκρως γραφειοκρατικό και προπαντός μη σύννομο»…

Η ανακοίνωση καταγγελία του επικουρικού  προσωπικού

«Το νοσηλευτικό και λοιπό επικουρικό προσωπικό (συμβασιούχοι διαφόρων ειδικοτήτων) της Νοσηλευτικής Μονάδας Αγρινίου, το οποίο υπηρετεί αδιαλείπτως στη Νοσηλευτική Μονάδα κατά την τελευταία πενταετία, καλύπτει πάγιες και διαρκείς ανάγκες, συμμετέχει ισόποσα και ισότιμα μαζί με το μόνιμο προσωπικό σε όλα τα εργασιακά προγράμματα (πρωινές βάρδιες, κυκλικά ωράρια και προγράμματα εφημεριών), έχοντας στηρίξει ακόμα και ολόκληρα τμήματα μόνο του
ΚΑΤΑΓΓΕΛΕΙ & ΚΑΤΑΔΙΚΑΖΕΙ:
Τη σημερινή κοινοποίηση εγγράφου από υπηρεσιακούς παράγοντες των οικονομικών και διοικητικών υπηρεσιών της Ν.Μ. Αγρινίου, σύμφωνα με το οποίο εισηγούνται την απομάκρυνσή του από τα προγράμματα βαρδιών και εφημεριών ώστε «να μην παραχθούν δεδουλευμένα εφημεριών και πρόσθετων αμοιβών» ενώ για τον δε συνάδελφο Καρδιολόγο ιατρό την απομάκρυνσή του ακόμα και από τις πρωινές βάρδιες του τμήματός του «ώστε να μην παραχθούν δεδουλευμένα τακτικά κ εφημεριών».
ΕΝΗΜΕΡΩΝΕΙ ΟΤΙ:
Βάσει κυβερνητικής εντολής:
1. «..Κατόπιν αυτού καμία απολύτως απόλυση η λύση σύμβασης επικουρικού προσωπικού δεν θα υπάρξει ακόμα και αν συνέπεια παρατάσεων η διάρκεια της σχετικής σύμβασης έχει υπερβεί τους 24 μήνες. Περαιτέρω, η καταβολή των αποδοχών του προαναφερόμενου προσωπικού συνεχίζεται και γίνεται κανονικά χωρίς να χρειάζεται η προηγούμενη θεώρηση των αντίστοιχων ενταλμάτων πληρωμής….» (υπ. Αρ. 450/20-6-2018 – Εγκύκλιος Υπουργείου Υγείας) και,
2. «…Μέχρι την κατάρτιση των προσωρινών πινάκων διοριστέων της προκήρυξης αυτής και σε κάθε περίπτωση όχι πέραν της 31/05/2019 στις αντίστοιχες θέσεις νοσηλευτικού και λοιπού προσωπικού απασχολούνται με απόφαση του συλλογικού ή του μονομελούς οργάνου διοίκησης των Φ.Π.Υ.Υ. όσοι παρείχαν τις υπηρεσίες αυτές μέχρι την κοινοποίηση της υπ αριθμ 305/2017 πράξης του…..κλιμακίου του ελεγκτικού συνεδρίου επειδή συντρέχει εξαιρετικός λόγος Δημόσιας Υγείας που επιβάλλει την κατεπείγουσα και αδιάλειπτη μέχρι την πλήρωση των θέσεων του πρώτου εδαφίου κάλυψη αντίστοιχων υπηρεσιακών αναγκών οι οποίες δεν είναι εποχικού ή πρόσκαιρου χαρακτήρα και ανάγονται στην προστασία της Δημόσιας Υγείας. Η παροχή υπηρεσιών σύμφωνα με τις ανωτέρω εξαιρετικές προϋποθέσεις δεν εμπίπτει στους περιορισμούς των άρθρων 5 και 6 του π.δ. 164/2004 (Α’134) και δεν μεταβάλλει το χαρακτήρα της σχέσης εργασίας βάσει της οποίας προσλήφθηκαν οι απασχολούμενοι στις θέσεις αυτές….» (ΦΕΚ Α” 116/02-07-2018 Ν.4551 άρθρο 16).
Ως εκ τούτου, το επικουρικό προσωπικό της Ν.Μ. Αγρινίου
ΔΗΛΩΝΕΙ ΟΤΙ:
Θα αγωνιστεί για τα νόμιμα δικαιώματα του και επιφυλάσσεται για τη χρήση κάθε νόμιμου μέσου εάν χρειαστεί.
Επιπλέον δηλώνει ότι:
1. Ως μέλη του σωματείου εργαζομένων της Ν.Μ. Αγρινίου απαιτούμε το Δ.Σ. του σωματείου να σταθεί αρωγός στην προσπάθειά μας για μόνιμη και σταθερή εργασία για όλους, ως ελάχιστη πράξη συμπαράστασης στα νόμιμα και δίκαια αιτήματά μας, κάτι που ως γνωστόν αποτελεί και την πάγια θέση της ομοσπονδίας μας.
2. Δεν είναι δυνατόν την ίδια στιγμή που γίνονται ενέργειες ανανέωσης των συμβάσεων μας και προκήρυξης μόνιμου προσωπικού για την πλήρωση των κενών θέσεων που καλύπτουμε, να υπάρχουν “συνάδελφοι” και υπηρεσιακοί παράγοντες που υπονομεύουν αυτές τις προσπάθειες, με τρόπο άκρως γραφειοκρατικό και προπαντός μη σύννομο.
3. Θεωρούμε ότι δεν έχουμε να χωρίσουμε τίποτα με το μόνιμο προσωπικό και πως οποιαδήποτε ενέργεια συμβάλλει στο «διαίρει και βασίλευε» των εργαζόμενων υπονομεύει τις προσπάθειές μας και έχει ως αποτέλεσμα την αποσταθεροποίηση του συστήματος και της εύρυθμης λειτουργίας της Νοσηλευτικής Μονάδας, ενώ μας απομακρύνει από τον κοινό στόχο που δεν είναι άλλος από την αναβάθμιση της παροχής υπηρεσιών υγείας για όλους τους πολίτες του νομού Αιτωλοακαρνανίας.
4. Θεωρούμε, τέλος, δεδομένο ότι τόσο οι διοικήσεις του Γ.Ν. Αιτωλοακαρνανίας όσο και της 6ης Υ.Π.Ε. θα επαναφέρουν την τάξη των πραγμάτων εφαρμόζοντας τα νόμιμα και διασφαλίζοντας τα αυτονόητα.
Το επικουρικό προσωπικό (νοσηλευτικό και λοιπό προσωπικό) της Νοσηλευτικής Μονάδας Αγρινίου
Κακαζιώτη Μαρία, ΤΕ Νοσηλευτικής, Μ.Ε.Θ. (από Νοέμβρη 2013)
Δαγρέ Ελεονόρα, ΔΕ Ιατρικών εργαστηρίων, Μικροβιολογικό Τμήμα (από Δεκέμβρη 2013)
Γαλάνη Γεωργία, ΤΕ Πληροφορικής, Τμήμα προμηθειών (από Ιανουάριο 2014)
Τσούτσα Πατρούλα, ΔΕ Ιατρικών εργαστηρίων, Μικροβιολογικό Τμήμα (από Φεβρουάριο 2014)
Λιόπετα Κασσιανή, ΠΕ Βιολογίας, Βιοχημικό Τμήμα (από Μάιο 2014)

Ανακοίνωση υποστήριξης προς τους συναδέλφους τους εξέδωσε και το ΣΕΝΑ

Το Σ.Ε.Ν.Α θα σταθεί αρωγός και θα είναι δίπλα , και μαζί με τους επικουρικούς εργαζομένους της Ν.Μ.Αγρινίου, στην προσπάθεια τους για μόνιμη και σταθερή εργασία, ώς ελάχιστη συμπαράσταση στα νόμιμα και δίκαια αιτήματά τους.

Θεωρούμε δεδομένο ότι οι διοικήσεις του Υπουργείου Υγείας, της 6η ΥΠΕ, και της Νοσηλευτικής Μονάδας Αγρινίου, θα διασφαλίσουν τα αυτονόητα, για τους εργαζομένους, και για την καλύτερη παροχή υγείας στους πολίτες, και της εύρυθμης λειτουργίας του Νοσοκομείου μας.

Leave a Comment

Your email address will not be published.

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.

You may also like

Ρυθμίσεις απορρήτου
Όνομα Ενεργοποιημένο
Technical Cookies
In order to use this website we use the following technically required cookies: wordpress_test_cookie, wordpress_logged_in_, wordpress_sec.
Cookies
Χρησιμοποιούμε τα Cookies για να σας προσφέρουμε καλύτερη εμπειρία στο δικτυακό τόπο.
x

Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη εμπειρία στο διαδίκτυο. Συμφωνώντας αποδεχτείτε τη χρήση των cookies σύμφωνα με την πολιτική cookie.