Αγρίνιο Οικονομία

Τμήμα Αειφορικής Γεωργίας στο Αγρίνιο: Έτοιμο για τους πρώτους του φοιτητές

Το νέο Τμήμα θα υποδεχθεί για πρώτη φορά μέχρι και 120 φοιτητές και θα τους εφοδιάσει με όλες τις απαραίτητες γνώσεις των γεωπόνων του μέλλοντος.

Μετά την ανακοίνωση των βαθμολογιών των πανελληνίων εξετάσεων οι υποψήφιοι για την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση ετοιμάζονται να συμπληρώσουν το μηχανογραφικό τους δελτίο και να επιλέξουν τη σχολή που θα σπουδάσουν, στο Αγρίνιο την ίδια στιγμή το νεοϊδρυθέν Τμήμα Αειφορικής Γεωργίας της Γεωπονικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών ετοιμάζεται να υποδεχθεί τους πρώτους του φοιτητές, οι οποίοι ως απόφοιτοι θα είναι γεωπόνοι «εφοδιασμένοι» με τις κατάλληλες γνώσεις για τη γεωργία του μέλλοντος.

Το Tμήμα Αειφορικής Γεωργίας είναι πενταετούς φοίτησης και πρόσφατα απέκτησε επαγγελματικά δικαιώματα. Οι 120 φοιτητές που θα μπορούν να εισαχθούν στο τμήμα του Πανεπιστημίου Πατρών που εδρεύει στο Αγρίνιο, όταν θα αποφοιτήσουν θα διαθέτουν τα ίδια επαγγελματικά δικαιώματα με κάθε άλλο απόφοιτο από οποιοδήποτε γεωπονικό πανεπιστήμιο της χώρας, ενώ θα είναι εξειδικευμένοι πάνω στην ψηφιακή γεωργία, στις οικοσυστημικές υπηρεσίες και στα νέα δεδομένα που θέτει η κλιματική αλλαγή στην παραγωγική διαδικασία!

«Για τη σύνταξη του προγράμματος σπουδών του νεοσύστατου τμήματος που θα υποδεχθεί φοιτητές για πρώτη φορά τον Σεπτέμβριο, αναλύθηκαν και εντάχθηκαν στο πρόγραμμα σπουδών τρεις κατευθύνσεις/συνιστώσες που ξεκίνησαν να απασχολούν την γεωργία και ήδη είναι, όπως θα είναι και στο μέλλον, κομμάτι της καθημερινότητας των γεωργών, αλλά και των γεωπόνων που θα αποφοιτούν από το εν λόγω τμήμα» τόνισε ο καθηγητής και Πρόεδρος το τμήματος Νίκος Κούτσιας παρουσιάζοντας στη «Σ» το προφίλ του Τμήματος. Όπως εξήγησε «η πρώτη συνιστώσα «κινείται» στο ότι η γεωργία σχετίζεται άμεσα με την τεχνολογία και τις γνώσεις που έχουμε ως κοινωνία. Η γεωργία στο πέρασμα του χρόνου έχει αλλάξει. Αλλιώς ήταν το 1960 και το 1990 και διαφορετική ήταν το 2020, ενώ τα επόμενα χρόνια θα εξελιχθεί πολύ περισσότερο».

Η τεχνολογία, σύμφωνα με τον κ. Κούτσια, έχει χρησιμοποιηθεί, χρησιμοποιείται και θα χρησιμοποιείται όλο και περισσότερο στην γεωργία. Ήδη έχουν ενταχθεί τα drones σε πολλά ζητήματα και εργασίες που σχετίζονται με τη γεωργία.

Το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος δίνει ιδιαίτερη βάση σ’ αυτό και γι’ αυτό η κατεύθυνση του τμήματος σχετίζεται με την ψηφιακή γεωργία, τη γεωργία ακριβείας και την ευφυή γεωργία, που δεν είναι κάτι άλλο από την χρησιμοποίηση αισθητήρων, ανιχνευτών, drones και δορυφορικών δεδομένων που βοηθούν με ακριβή και ψηφιακό τρόπο να διαχειριστούν οι γεωπόνοι του μέλλοντος και οι παραγωγοί ζητήματα που σχετίζονται με τις καλλιέργειες.

Δίνεται η δυνατότητα μέσα απ΄ αυτή την ευελιξία, για παράδειγμα, να ψεκάσουμε σε συγκεκριμένα τμήματα της καλλιέργειας, να λιπάνουμε συγκεκριμένα σημεία του αγρού κλπ και όλα αυτά με απόλυτη ακρίβεια.

Η τεχνολογία όμως είναι η μία συνιστώσα στο Τμήμα Αειφορικής Γεωργίας. Η δεύτερη συνιστώσα, όπως αναφέρει ο κ. Κούτσιας, είναι ότι η γεωργία λαμβάνει χώρα στο φυσικό περιβάλλον, το οποίο στις μέρες μας αντιμετωπίζει προβλήματα σοβαρά με την κλιματική κρίση – κλιματική αλλαγή. Η γεωργία της επόμενης μέρας και του μέλλοντος πρέπει να λάβει υπ΄όψιν της την κλιματική αλλαγή. Αν για παράδειγμα σημειωθεί ένας παγετός στην περιοχή της καλλιέργειάς μας ή μια φωτιά ή κάποια άλλη φυσική καταστροφή, ο γεωργός στις μέρες μας θα πρέπει να είναι έτοιμος να διαχειριστεί μια τέτοια κατάσταση. Κατά συνέπεια ο γεωπόνος θα πρέπει να είναι ακόμη καλύτερα προετοιμασμένος για να καθοδηγήσει σωστά το γεωργό, οπότε το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος προσπαθεί να δώσει τις γνώσεις και τα εργαλεία στον «εκκολαπτόμενο» γεωπόνο για να ανταποκριθεί στις προκλήσεις αυτές και στις ανάγκες του γεωργού, ο οποίος θα αναμένει από τον γεωπόνο τις κατάλληλες οδηγίες.

Η τρίτη συνιστώσα που προσαρμόστηκε στο πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος Αειφορικής Γεωργίας, σύμφωνα με τον καθηγητή Νίκο Κούτσια, είναι ότι πλέον δεν πρέπει να εστιάζουμε αποκλειστικά στο αγροτικό προϊόν που καλλιεργούμε, αλλά σε ολόκληρο τον χώρο πέριξ της καλλιέργειάς μας, στον οποίο μπορούν να αναπτυχθούν και άλλες οικοσυστημικές υπηρεσίες ταυτόχρονα.

Για παράδειγμα ένας κάμπος με αγροτικές καλλιέργειες συνδέεται άμεσα με θέματα του περιβάλλοντος όπως η βιοποικιλότητα ή όπως η διαχείριση του νερού ή και όπως ο αγροτουρισμός, συνεπώς ο γεωπόνος θα πρέπει να διαθέτει τα κατάλληλα επιστημονικά εφόδια για να δημιουργήσει τις κατάλληλες προϋποθέσεις σε όλο αυτό το προσφερόμενο «δίκτυο» πληροφοριών, προϊόντων και άλλων παράλληλα δυνατοτήτων, εφόδια που έχει προβλεφθεί να λάβει από το Τμήμα Αειφορικής Γεωργίας και τα οποία σχετίζονται άμεσα με το μέλλον της γεωργίας στην Ε.Ε., την Ελλάδα και την περιοχή μας, η οποία είναι κατ’εξοχήν αγροτική.

Ειδικότερα, η αποστολή του Τμήματος είναι η εκπαίδευση γεωτεχνικών επιστημόνων με τις απαραίτητες γνώσεις της επιστήμης και της τεχνολογίας για την εκπόνηση ολοκληρωμένων σχεδίων αειφορικής γεωργικής ανάπτυξης, μελετών και έργων, τη σύνταξη στρατηγικών και πολιτικών σχετικά με την αειφορική γεωργική πρακτική και την οικολογική μετάβαση της γεωργικής πρακτικής και παραγωγής, το σχεδιασμό και διάδοση πρακτικών για τον μετριασμό των επιπτώσεων της γεωργίας στις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου και την προσαρμογή της γεωργίας σε μεταβαλλόμενες κλιματικές συνθήκες, την προετοιμασία τους για τη στελέχωση φορέων του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, των γεωργικών εκμεταλλεύσεων, των επιχειρήσεων του κλάδου των τροφίμων και των ποτών, των φορέων ελέγχου και υποστήριξης των επιχειρήσεων, όπως ερευνητικών εργαστηρίων και ινστιτούτων, εργαστηρίων μικροβιολογικών αναλύσεων και ποιοτικού ελέγχου της γεωργικής παραγωγής, αειφορικής διαχείρισης φυσικών πόρων και προετοιμασίας των εξαγωγικών επιχειρήσεων τροφίμων, φορέων παροχής συμβουλευτικών και εκπαιδευτικών υπηρεσιών με έμφαση στα συστήματα αειφορικής διαχείρισης, βιολογικής γεωργίας, οικολογικής γεωργίας, ολοκληρωμένης γεωργίας, γεωργίας ακριβείας, γεωργίας δέσμευσης άνθρακα.

Πολλά από τα παραπάνω σε σχέση με τις προκλήσεις του μέλλοντος στην παραγωγική διαδικασία το Τμήμα Αειφορικής Γεωργίας έχει ξεκινήσει να τα «επικοινωνεί» και στην τοπική κοινωνία «χτίζοντας  γέφυρες» με τους φορείς και τους παραγωγούς της περιοχής  μέσα από τις διαλέξεις που διοργάνωνε το τμήμα καθ’ όλη την διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους.

 

Κωνσταντίνος Χονδρός

Leave a Comment

Your email address will not be published.

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.

You may also like

Ρυθμίσεις απορρήτου
Όνομα Ενεργοποιημένο
Technical Cookies
In order to use this website we use the following technically required cookies: wordpress_test_cookie, wordpress_logged_in_, wordpress_sec.
Cookies
Χρησιμοποιούμε τα Cookies για να σας προσφέρουμε καλύτερη εμπειρία στο δικτυακό τόπο.
x

Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη εμπειρία στο διαδίκτυο. Συμφωνώντας αποδεχτείτε τη χρήση των cookies σύμφωνα με την πολιτική cookie.