Αγρίνιο Περιβάλλον Πολιτική

Τραπεζιώτης “ακατάλληλο νερό για ανθρώπινη κατανάλωση”

Επανέρχεται ο Δημήτρης Τραπεζιώτης στο θέμα της υδροληψίας από την περιοχή της Στράτου και με νέο έγγραφο που δίνει στην δημοσιότητα μιλά για “ακατάλληλο νερό για ανθρώπινη κατανάλωση”

ΥΨΗΛΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ Η ΝΕΑ ΥΔΡΟΛΗΨΙΑ ΑΠΟΦΑΙΝΕΤΑΙ Η ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ  ΤΗΝ ΔΙΑΚΟΠΗ της ΧΡΗΣΗΣ της

Ακατάλληλο ΛΟΙΠΟΝ  νερό ΓΙΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ από μια ακατάλληλη δημοτική Αρχή

Τα αποτελέσματα της έρευνας που διενήργησε η Δ/νση Δημόσιας Υγείας της Π.Δ.Ε δικαίωσαν τελικά τη Δημοτική Παράταξη «ΑΓΡΙΝΙΟ ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΤΩΡΑ – ΠΟΛΙΤΕΣ ΣΕ ΔΡΑΣΗ» η οποία, πριν από έναν περίπου χρόνο,   είχε καταγγείλει ότι η άντληση νερού για πόση από περιοχή κατάντη της τεχνητής λίμνης Στράτου σε τεχνικό έργο άρδευσης ευθύνης του ΓΟΕΒ Αχελώου και σε ελάχιστη απόσταση από τη γέφυρα του Αχελώου,  ενέχει σοβαρούς κινδύνους για τη δημόσια υγεία καθώς επίσης και ότι το νερό αυτό είναι ακατάλληλο για ανθρώπινη κατανάλωση, επισημαίνοντας χαρακτηριστικά ότι η σημερινή Δημοτική Αρχή «παίζει με την υγεία των πολιτών». Στη συνέχεια, μετά την ανωτέρω καταγγελία και την παρέμβαση της κας Εισαγγελέως  Πρωτοδικών Αγρινίου, η Δ/νση Δημόσιας Υγείας  και Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε. Αιτ/νίας  προβαίνοντας  σε έλεγχο στο συγκεκριμένο σημείο υδροληψίας και στην ευρύτερη περιοχή πέριξ του σημείου αυτού διαπίστωσε ότι το νερό είναι ακατάλληλο και εισηγήθηκε τη διακοπή της άντλησης  νερού από το επίμαχο σημείο , διαβιβάζοντας τετρασέλιδη έκθεση  προς την Εισαγγελία Αγρινίου,  τη ΔΕΥΑΑ και τον Δήμο Αγρινίου.

Παραθέτουμε αποσπάσματα από την έκθεση αυτή:

«….Διαπιστώσεις:

Κατά την επιθεώρηση  και διερεύνηση   διαπιστώθηκαν:……… Η υδάτινη ζώνη, παρότι θεωρητικά σε αυτή δεν επιτρέπεται η πρόσβαση λόγω επικινδυνότητας ροής νερών λόγω των τριών υδροηλεκτρικών φραγμάτων ΔΕΗ, είναι προσβάσιμη. Από τη βόρεια χερσαία πλευρά της υδροληψίας δεν τηρείται η ζώνη προστασίας των είκοσι μέτρων. Η ευρύτερη χερσαία ζώνη κατά την επιθεώρηση ήταν άνευ περίφραξης και σε αυτή διαπιστώθηκε σίτιση και χορήγηση νερού σε σκύλους αδέσποτους. Επίσης, στην κατάντη του φράγματος και της τεχνητής Λίμνης υδάτινη περιοχή  έχουν  γίνει αγώνες με ταχύπλοα (ski, jet ski,κα). Στην ευρύτερη ανάντη χερσαία ζώνη της υδροληψίας, κάθε χρόνο λάμβανε εμποροπανήγυρη με μη διασφαλισμένες συνθήκες υγιεινής……….. Όμως παρόχθια και επί αυτής εντοπίζονται σημειακές πιέσεις υψηλής έντασης , όπως τα τρία υδροηλεκτρικά εργοστάσια παραγωγής ενέργειας, ελαιοτριβεία, άλλες βιοτεχνίες, αγροτικές καλλιέργειες, κτηνοτροφικές μονάδες και οικισμούς που δεν διαθέτουν δίκτυα  συλλογής  και  επεξεργασίας λυμάτων………..

………Προτάσεις-Εισηyήσεις:

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω αναφερόμενα και βασιζόμενη στην επιστημονική πρακτική και την εμπειρία, η Υπηρεσία μας θεωρεί την αναφερόμενη νέα υδροληψία, άνευ επεξεργασίας νερού, υψηλού κινδύνου και εισηγείται τη διακοπή χρήσης της ως  να  διασφαλιστούν και αντιμετωπιστούν όλοι οι κίνδυνοι, κατάσταση ελάχιστα  πιθανή,  δεδομένων  της πολλαπλότητας και έκτασης των  ανάντη  πιέσεων  (πηγών  πιθανής  ρύπανσης-  μόλυνσης), των αστάθμητων περιβαλλοντικών και κλιματικών  συνθηκών  και  των  οικονομικών  δυνατοτήτων  των Δήμων.

Η υπεύθυνη ΔΕΥΑ-Α λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες κατανάλωσης  νερού,  τα κόστη, την επικινδυνότητα και την αποτελεσματικότητα έργων (cost -effective  analysis), παρακαλείται  να διερευνήσει για νέα πιο ασφαλή υδροληψία, σε μικρότερου κινδύνου σημείο επιφανειακού νερού, ακόμα και με γεώτρηση σε ασφαλές υπέδαφος και στην περίπτωση παροχής νερού από επιφανειακή υδροληψία  η διάθεση αυτού να γίνεται  μετά από επεξεργασία  και συνεχείς  ελέγχους  ποιότητας  νερού  επιφανειακής υδροληψίας………..

….Η παρούσα έκθεση να διαβιβαστεί στη ΔΕΥΑ-Α με την παράκληση να συνεργάζεται  με την Υπηρεσία μας στη λήψη αποφάσεων για παροχή ασφαλούς νερού στο Δήμο Αγρινίου,  ως οφείλει.……… στο Δήμο Αγρινίου,  την αρμόδια Εισαγγελία Πρωτοδικών Αγρινίου και τη Δ/νση Υδάτων Δυτικής Ελλάδας…….»

Από όλα τα παραπάνω προκύπτει πέραν κάθε αμφιβολίας ότι το νερό από την συγκεκριμένη πηγή υδροληψίας που προορίζεται για ανθρώπινη κατανάλωση  (στους πολίτες του Αγρινίου) είναι ακατάλληλο και επικίνδυνο για τη Δημόσια Υγεία.  Να σημειωθεί ότι η αξιολόγηση αυτή γίνεται από τον πλέον αρμόδιο φορέα, τη Δ/νση Δημόσιας Υγείας Αι/νιας την οποία ο Αντιπρόεδρος της ΔΕΥΑ Αγρινίου και Δημοτικός Σύμβουλος κ. Σκορδόπουλος προσπάθησε στο πρόσφατο Δημοτικό Συμβούλιο  να υποβαθμίσει αναφέροντας προκλητικά πως πρόκειται για την αξιολόγηση και γνώμη μιας  απλής Υπαλλήλου  της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας.

Ωστόσο η εκτίμηση δεν προέρχεται από μια απλή υπάλληλο αλλά πρόκειται για έκθεση που συντάχθηκε από Δημόσια Αρχή καθ’ ύλην αρμόδια στα θέματα Δημόσιας Υγείας.

Το ζήτημα αυτό δεν αναδεικνύει μόνο την ακαταλληλότητα του νερού που μπορεί να μπαίνει στις βρύσες των Αγρινιωτών, αλλά και την ακαταλληλότητα της σημερινής Δημοτικής Αρχής και είναι βέβαιο ότι οι πολίτες του Δήμου Αγρινίου θα την αξιολογήσουν ως τέτοια στις επερχόμενες Δημοτικές εκλογές.

αγρινιο, 15/01.2019

Γραφειο τυπου

«ανεξαρτητης ενωτικησ  πρωτοβουλιας»

Στη συνέχεια δίνουμε στη δημοσιότητα ολόκληρη την Έκθεση της Δ/νσης Δημόσιας Υγεία

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ

Ημερομηνία: 24-10-2018

Αρ.  πρωτ.  Εισερχ.: 328599/5876

ΘΕΜΑ: ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΑΝΤΛΗΣΗΣ   ΝΕΡΟΥ ΠΡΟΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΑΠΟ ΛΕΚΑΝΗ ΠΟΤΑΜΟΥ ΑΧΕΛΩΟΥ ΚΑΤΑΝΤΗ ΤΕΧΝΗΤΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΣΤΡΑΤΟΣ

ΠΡΟΣ        ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΑΧΕΛΩΟΥ           ΚΑΤΑΝΤΗ

Την 21-8-2018 και ώρα 10.30 η κάτωθι αναφερόμενη αρμόδια υπάλληλος της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας ΠΕ Αιτωλ/νίας ΠΔΕ Διβάρη Ευτυχία του Παναγιώτη Υγιεινολόγος ΤΕ Επόπτης Δημόσιας Υγείας, μετά από εντολή του Προϊσταμένου της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας ΠΕ Αιτωλ/νίας ΠΔΕ και εντολή και παρουσία της Αντιεισαγγελέα Πρωτοδικών Αγρ-ινίου προς επιτόπια διερεύνηση της νέας δήλωσης της Δημοκρατικής Παράταξης «ΑΓΡΙΝΙΟ ANATPOΓlli ΤΩΡΑ-ΠΟΛΙΤΕΣ ΣΕ ΔΡΑΣΗ» και δημοσιευμάτων, μεταβήκαμε στην περιοχή της Τεχνητής Λίμνης Στράτου, κατάντη αυτής και συγκεκριμένα στην νοτιοανατολική απορροή αυτής σε τεχνικό έργο άρδευσης ευθύνης του ΓΟΕΒ Αχελώου, ανάντη της Γέφυρας Αχελώου στη ΤΚ Στράτου, επί της ΕΟ Αντιρρίου-Ιωαννίνων. Η επιθεώρηση του χώρου έγινε παρουσία εκπροσώπων της ΔΕΥΑ Αγρινίου (κου Κωστάκη  κλπ).

Θεσμικό πλαίσιο:

Ο Α.Ν. 2520/1940  ως τροποποιήθηκε  και ισχύει

Ο       Ν.      3852/2010 (ΦΕΚ87τΑ/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική    της Αυτοδιοίκησης ….Πρόγραμμα Καλλικράτης» ως ισχύει

Το Π.Δ. 132/2010 (ΦΕΚ225τΑ’/27-12-20 ΙΟ) «Οργανισμός Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» όπως τροποποιήθηκε με την Απόφαση αρ. 248595/27-12-2016 (ΦΕΚ 4309/τΒ/30-12-2016)  και τις  μεταγενέστερες  τροποποιήσεις  αυτής και ισχύει

Ο Υγειονομικός  Κανονισμός  (ΦΕΚ 275Β/1938)  ως ισχύει

Η Υ.Δ Εl β 221/65 (ΦΕΚ 138 Β/24-2-1965) όπως ισχύει «Περί διάθεσης λυμάτων και βιομηχανικών  αποβλήτων»

Η  αρ.  ΓΙ  (δ)/ΓΠ  σικ.  67322/ΦΕΚ  3282  Β/19-9-2017  Κοινή  Υπουργική  Απόφαση

«Ποιότητα νερού ανθρώπινης κατανάλωσης ….»

Οι Υγειονομικές  διατάξεις   Γ3α/761/68  και  ΥΜ.5673/57

Η αρ.   Π/112/1057/2016  ΦΕΚ 241 Β/9-2-2016  Κοινή  Υπουργική Απόφαση

Η Απόφαση οικ.901/ΦΕΚ 4681 Β/29-12-2017 <<‘Έγκριση της lης Αναθεώρησης του Σχεδίου  Διαχείρισης  των Λεκανών Απορροής  Ποταμών ….»

Η με ΑΔΑ:63ΘΑ465ΦΥΟ-Ι2Τ Εγκύκλιος Υπουργείου Υγείας

Η  αρ.  οικ.  86912/2326/30-3-2017  Απόφαση  με ΑΔΑ: 6ΛΧΥ7Λ6-Α69          «Κατανομή αρμοδιοτήτων ….»

Δεδομένα-Ιστορικό υπόθεσης-Υποβληθέντα στοιχεία-Αποτελέσματα δειγματοληψιών

Την 20-10-2017 περιήλθε στην Υπηρεσία μας αίτηση της Δημοκρατικής Παράταξης «ΑΓΡΙΝΙΟ ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΤΩΡΑ-ΠΟΛΙΤΕΣ ΣΕ ΔΡΑΣΗ» με συνοδευτικό υλικό φωτογραφιών και αναλύσεων, που ανέφερε ότι έγινε νέα υδροληψία για νερό προς ανθρώπινη κατανάλωση μέσω του δημοτικού δικτύου υδροδότησης του Δ. Αγρινίου στη Λίμνη Στράτου, χωρίς τα ενδεικνυόμενα ποιοτικά χαρακτηριστικά και μέτρα προστασίας. Άμεσα η Υπηρεσία μας ως «αρμόδια αρχή» για την εφαρμογή των διατάξεων της Γ1 (δ)/ΓΠ οικ. 67322/ΦΕΚ 3282 Β/19-9-201 7 Κοινής Υπουργικής Απόφασης, πρώτα τηλεφωνικά και στη συνέχεια με το αρ. οικ. 328063/7424/24-1 1-201 7   έγγραφο

«Ζητείται έγγραφη ενημέρωση ….» ζήτησε από τον «υπεύθυνο φορέα» της Δημοτικής αρχής, τη ΔΕΥΑ Αγρινίου σχετική ενημέρωση και την υποβολή απόψεων για την καταγγελλόμενη πρακτική. Για το καταγγελλόμενο σημείο προς υδροληψία στη Λίμνη Στράτου, δεν υπήρχε στην Υπηρεσία  μας, ως τότε γνωστοποίηση   υδροληψίας  ούτε αναγνώριση ποιότητας   νερού από την ΔΕΥΑ (σημειώνεται ότι μας έχουν καταθέσει τα σημεία υδροληψίας των δημοτικών δικτύων ύδρευσης)   ούτε έγκριση για  χρήση υδροληψίας  νερού  ανθρώπινης  κατανάλωσης.

Η ΔΕΥΑ-Αγρινίου με το αρ. 1011/28-12-2017 απαντητικό έγγραφο, μας ενημέρωσε ότι το αντλητικό σύστημα μπήκε για δοκιμαστική άντληση προς  διερεύνηση  υδροληψίας,  χωρίς  το  νερό να διοχετευθεί στο δίκτυο υδροδότησης. Δεν υπήρχε άδεια χρήσης νερού για ανθρώπινη κατανάλωση ή πόση, το διάστημα της τότε διερεύνησης.  Από  δειγματοληψίες  της Υπηρεσίας  μας και υγειονομική αναγνώριση των δηλωμένων υδροληψιών από τον υπεύθυνο  φορέα (ΔΕΥΑ-Α), δεν εντοπίστηκε απόκλιση, από τα οριζόμενα  της  νομοθεσίας  όρια,  των  ελεγχόμενων μικροβιακών δεικτών των δειγμάτων του νερού  δικτύων του Δήμου Αγρινίου,  για  τις περιοχές που ελέχθησαν και υδροδοτούνται από τη Λίμνη Καστρακίου (Αγρίνιο, Άγιος Κων/νος, Καλύβια, Γουριώτισσα, Ρίγανη, Καινούριο)  κατά την 4-9-2017  και για Αγρίνιο  κατά την 23-10-2017. Μετά από επιτόπια αναγνώριση την 10-1-2018 στο υποδεικνυόμενο σημείο, παρουσία εκπροσώπου της ΔΕΥΑ Αγρινίου, δεν διαπιστώθηκε άντληση, σύμφωνα με τα δηλούμενα είχε αφαιρεθεί το αντλητικό σύστημα και υπάρχει μόνο βάση-σκελετός σιδερένιος τοποθέτησης αντλητικού συστήματος σε παραλίμνια θέση. Δεν μας δηλώθηκε πρόθεση νέας υδροληψίας, ενώ η Υπηρεσία μας αποφάνθηκε στην ενημέρωση της Α.Β.Μ. Ω17/3 σχετικής δικογραφίας και προφορικά στους εκπροσώπους  της  ΔΕΥΑ-Α  ότι  από  τα  διαπιστωθέντα  και την οργανοληπτική κατάσταση της θέσης και το βάθος του νερού, η θέση ως υδροληψία δεν  πληροί τα προαπαιτούμενα για ασφαλή υδροληψία ποσίμου. Η θέση βρίσκεται παρόχθια του ποταμού Αχελώου, κατάντη της τεχνητής λίμνης Στράτου, κατάντη υδροηλεκτρικού σταθμού Στράτου, στην νοτιοανατολική απορροή αυτής σε τεχνικό έργο άρδευσης ευθύνης του ΓΟΕΒ Αχελώου, ανάντη της Γέφυρας Αχελώου στη ΤΚ Στράτου, επί της ΕΟ Αντιρρίου-Ιωαννίνων, σε χώρο περιφραγμένο  από ξηράς  μη προσβάσιμο,  με περιορισμούς  από ΔΕΗ.

Την 21-8-2018 με εντολή και παρουσία Αντιεισαγγελέα Πρωτοδικών  Αγρινίου μεταβήκαμε στην ανωτέρω αναφερόμενη θέση όπου, παρουσία των υπευθύνων  της  ΔΕΥΑ-Α  (κου Κωστάκη  κλπ),  διαπιστώθηκε  συνεχής  άντληση νερού  από το προαναφερθέν σημείο.

Την 22-8-2018 έγινε δειγματοληψία  του  νερού  ανθρώπινης  κατανάλωσης  δικτύων Δήμου Αγρινίου  και του αντλούμενου νερού  της νέας  θέσης  υδροληψίας.

Την 29-8-2018 με το αρ. σικ.  261832/4831/29-8-2018  ζητήθηκε  από  την  ΔΕΥΑ Αγρινίου  έγγραφη  ενημέρωση  και υποβολή  σχετικών στοιχείων.

Την 5-9-2018 η ΔΕΥΑ Α με το αρ. 932/5-9-2018 υποβάλει στην Υπηρεσία τα αναφερόμενα στοιχεία, μεταξύ αυτών και την αρ. 81970/17-5-2018 Απόφαση «Χορήγηση ενιαίας χρήσης νερού ……» με ΑΔΑ: 73ΣΕΟΡ1Φ-ΝΟΕ για εποχιακή χρήση νερού από Μάιο ως Οκτώβριο

Τα αποτελέσματα μικροβιακής ανάλυσης δειγμάτων νερού ανθρώπινης κατανάλωσης δικτύων ύδρευσης   Δ. Αγρινίου  ετών 2017-2018  της Υπηρεσίας  μας

Τα από 6-9-2018 ληφθέντα αποτελέσματα μικροβιακής ανάλυσης δειγμάτων νερού ανθρώπινης κατανάλωσης δικτύων ύδρευσης Δ. Αγρινίου δειγματοληψίας 22-8-2018

Τα από 9-10-2018 ληφθέντα αποτελέσματα χημικής ανάλυσης δειγμάτων νερού ανθρώπινης  κατανάλωσης  υδροληψιών  Δ. Αγρινίου  δειγματοληψίας  22-8-2018

Διαπιστώσεις:

Κατά την επιθεώρηση  και διερεύνηση   διαπιστώθηκαν:

Α. Έχει εγκατασταθεί από τη ΔΕΥΑ Αγρινίου μόνιμο αντλητικό σύστημα,  παρόχθια  Της  ΛΕΚτου ποταμού Αχελώου κατάντη της Τεχνητής Λίμνης Στράτου και συγκεκριμένα στην νοτιοανατολική απορροή αυτής σε τεχνικό έργο άρδευσης, ευθύνης του ΓΟΕΒ Αχελώου, ανάντη της Γέφυρας Αχελώου στη ΤΚ Στράτου, επί της ΕΟ Αντιρρίου-Ιωαννίνων. Η άντληση του νερού γίνεται για χρήση ανθρώπινης κατανάλωσης και το νερό του ποταμού απευθείας χωρίς καμία επεξεργασία, μόνο μετά από χλωρίωση με μόνιμη παροχή διαλύματος υποχλωριώδους νατρίου στον αγωγό άντλησης με αυτόματο χλωριωτή, διοχετεύεται με κλειστό αγωγό στο κεντρικό δίκτυο υδροδότησης περιοχών του Δήμου Αγρινίου, για κάλυψη αναγκών ύδρευσης κυρίως νοτιοδυτικών περιοχών, όπως μας αναφέρθηκε. Σύμφωνα με τα αναφερόμενα της ΔΕΥΑ, η θέση επιλέχθηκε λόγω υφιστάμενης εγκατάστασης βάσης άντλησης, εύκολης προσβασιμότητας στο δίκτυο και μικρότερου χρόνου  και

κόστους κατασκευής, ως άμεση λύση για κάλυψη ποσοτικών αναγκών σε νερό υδροδότησης πληθυσμού. Η άντληση γίνεται κοντά στην όχθη και από μικρό βάθος (υπολογίζεται περί του 1 ,5 μέτρου). Η χερσαία ζώνη του αντλιοστασίου έχει περιφραχθεί και παρακολουθείται. Η υδάτινη ζώνη, παρότι θεωρητικά σε αυτή δεν επιτρέπεται η πρόσβαση λόγω επικινδυνότητας ροής νερών λόγω των τριών υδροηλεκτρικών φραγμάτων ΔΕΗ, είναι προσβάσιμη. Από τη βόρεια χερσαία πλευρά της υδροληψίας δεν τηρείται η ζώνη προστασίας των είκοσι μέτρων. Η ευρύτερη χερσαία ζώνη κατά την επιθεώρηση ήταν άνευ περίφραξης και σε αυτή διαπιστώθηκε σίτιση και χορήγηση νερού σε σκύλους αδέσποτους. Επίσης, στην κατάντη του φράγματος και της τεχνητής Λίμνης υδάτινη περιοχή  έχουν  γίνει αγώνες με ταχύπλοα (ski, jet ski,κα). Στην ευρύτερη ανάντη χερσαία ζώνη της υδροληψίας, κάθε χρόνο λάμβανε εμποροπανήγυρη με μη διασφαλισμένες συνθήκες υγιεινής.

Β. Η βασική υδροδότηση του Δ. Αγρινίου συνεχίζει να υφίσταται από την υδροληψία ανάντη του φράγματος Καστρακίου (Τεχνητή Λίμνη Καστρακίου). Το νερό αυτό, εξυγιαίνεται μέσω των εγκαταστάσεων Σπολάιτας (διήθηση-φίλτρανση -χλωρίωση) και παρέχεται στο δίκτυο  καταναλωτών.

Γ. Για την νέα υφιστάμενη θέση υδροληψίας, κατάντη της Τεχνητής Λίμνης Στράτου και συγκεκριμένα στην νοτιοανατολική απορροή αυτής σε τεχνικό έργο άρδευσης, έχει εκδοθεί άδεια χρήσης νερού από την Δ/νση Υδάτων Δυτικής Ελλάδας (αρ. 81970/17-5-2018 Απόφαση). Στην άδεια αυτή αναφέρεται η διαπιστούμενη άντληση αλλά και δεύτερη διάταξη που θα γίνει κοντά στην πρώτη υφιστάμενη (επισυνάπτεται σχέδιο). Σημειώνεται ότι, ενώ από την  υφιστάμενη διάταξη το νερό θα συνδέεται άμεσα στο  δίκτυο  μόνο  μετά  από  χλωρίωση,  στη  δεύτερη  διάταξη άντλησης το αντλούμενο νερό θα υφίσταται φίλτρανση μέσω ταχυαμμόφιλτρων, θα αποθηκεύεται σε δεξαμενή όπου θα  χλωριώνεται  και  θα  παρέχεται  στο  δίκτυο.  Η  απόσταση των  δύο διατάξεων  είναι περίπου  είκοσι μέτρα.

Δ. Σύμφωνα με το εγκεκριμένο της πρώτης  αναθεώρησης  σχέδιο  διαχείρισης  Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδάτινου Διαμερίσματος Δυτικής Στερεάς  Ελλάδας  η  Λεκάνη Απορροής Αχελώου ανάντη της Γέφυρας Αχελώου  στη ΤΚ Στράτου  είναι σε καλή  οικολογική  και χημική κατάσταση. Όμως παρόχθια και επί αυτής εντοπίζονται σημειακές πιέσεις υψηλής έντασης , όπως τα τρία υδροηλεκτρικά εργοστάσια παραγωγής ενέργειας, ελαιοτριβεία, άλλες βιοτεχνίες, αγροτικές καλλιέργειες, κτηνοτροφικές μονάδες και οικισμούς που δεν διαθέτουν δίκτυα  συλλογής  και  επεξεργασίας λυμάτων.

Επιπλέον και σύμφωνα  με την έκθεση του ΚΕΠΠΕ  από 25-6-2014,  ο ΧΥΤΑ  της  2ης   ΓΕΝ

Αιτωλ/νίας θέση Μονοδένδρι ΔΕ Στράτου δεν λειτουργούσε επαρκώς και διαπιστώθηκε επιφανειακή διαρροή στραγγισμάτων στο ρέμα ΚΟΥΝΟΥΤΗΣ που καταλήγει στον Αχελώο, ανάντη του φράγματος Στράτου.

Ε. Από τις μικροβιολογικές και χημικές αναλύσεις δειγμάτων (αρχείου ΔΕΥΑ και Υπηρεσίας μας) τόσο του νερού των υδροληψιών-συμπεριλαμβανομένης της υπό διερεύνηση νέας υδροληψίας, όσο και του νερού στα δίκτυα κατανάλωσης Δ. Αγρινίου, δεν διαπιστώθηκαν μεταβολές των παρακολουθούμενων παραμέτρων και τα δείγματα πληρούν τις απαιτήσεις της Γ1 (δ)/ΓΠ σικ. 67322/ΦΕΚ 3282 Β/1 9-9-2017 Κοινή Υπουργική Απόφαση «Ποιότητα νερού ανθρώπινης κατανάλωσης ….».

ΣΤ. Για τη συγκεκριμένη νέα υδροληψία, δεν ζητήθηκε η γνώμη της Υπηρεσίας μας ως  αρμόδιος φορέας για την εποπτεία τήρησης μέτρων υγιεινής και ασφάλειας του νερού και ποιότητας αυτού σύμφωνα με τα οριζόμενα στη προαναφερθείσα ΚΥΑ. Επίσης, στην υποβληθείσα έκθεση ανάλυσης κινδύνου της ΔΕΥΑ Αγρινίου, δεν έχουν συμπεριληφθεί όλοι οι κίνδυνοι, δεν έχουν αναφερθεί μέτρα αντιμετώπισης και δεν έχει συνταχθεί σχέδιο αντιμετώπισης -διαχείρισης  κρίσης  σε  περίπτωση αλλαγής της ποιοτικής κατάστασης του νερού υδροληψίας. Σημειώνεται ότι όλα τα μέτρα, ακόμη και η συχνότητα παρακολούθησης, αποφασίζονται ανάλογα με  τις  αντλούμενες  ποσότητες-κατανάλωση αλλά και με την επικινδυνότητα της υδροληψίας και των δικτύων και άλλες παραμέτρους. Η ανάλυση επικινδυνότητας-αξιολόγηση          κινδύνου    (risk   assessmcnt)        κρίνεται     απαραίτητη    και   απαιτεί   τη συνεργασία των φορέων μας.

Συμπέρασμα:

1.Σύμφωνα με τις ελεγχόμενες παραμέτρους των δειγμάτων στο νερό των δικτύων Αγρινίου, ως την ημερομηνία τελευταίας αναφερόμενης δειγματοληψίας, το  νερό  δικτύων ύδρευσης  πληροί  τους ισχύοντες  όρους   για  ανθρώπινης κατανάλωση.

  1. Η ποιότητα του νερού επιφανειακών υδροληψιών με απευθείας παροχή στο δίκτυο άνευ προηγούμενης επεξεργασίας και δεδομένων των μη ελεγχόμενων πιέσεων και μεταβολών

των συνθηκών ανάντη υδροληψιών είναι εύκολα μεταβλητή και δεν διασφαλίζεται  η ασφάλεια  του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης. Η χλωρίωση γίνεται  ως  δικλείδα  προστασίας  σε  περίπτωση αύξησης του μικροβιακού φορτίου του νερού και σε καμία περίπτωση δεν αποτελεί επεξεργασία ενός  επιβαρυμένου  μικροβιακά  νερού.  Εφαρμόζεται  για  τον  έλεγχο  της μεταβολής του μικροβιακού φορτίου. Πάντα ελέγχεται  και  η  πιθανή  αύξηση  τριαλογονομεθάνιων  (παράγωγα  ένωσης οργανικών  ουσιών με το  χλώριο).

Η απευθείας διάθεση του νερού της νέας υδροληψίας στο δίκτυο άνευ προηγούμενης επεξεργασίας με μόνο απολύμανση θεωρείται επικίνδυνη-υψηλού ρίσκου.

Η επικινδυνότητα έγκειται στη θέση της υδροληψίας κατάντη ανεξέλεγκτων πιέσεων­ πηγών ρύπανσης/μόλυνσης μεγάλης έντασης και στην έλλειψη προηγούμενης της χρήσης επεξεργασίας. Συμβάντα ρύπανσης/ μόλυνσης επιφανειακών νερών είναι συχνά, όπως έδειξε η εμπειρία.

Η καθημερινή δειγματοληψία και έλεγχος παραμέτρων υγιεινής και ασφάλειας είναι ανέφικτος τόσο οικονομικά όσο και λειτουργικά αφού τα αποτελέσματα βγαίνουν μετά από εργαστηριακές  πρακτικές  τριημέρου  τουλάχιστον.

 

Προτάσεις-Εισηyήσεις:

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω αναφερόμενα και βασιζόμενη στην επιστημονική πρακτική και την εμπειρία, η Υπηρεσία μας θεωρεί την αναφερόμενη νέα υδροληψία, άνευ επεξεργασίας νερού, υψηλού κινδύνου και εισηγείται τη διακοπή χρήσης της ως  να  διασφαλιστούν και αντιμετωπιστούν όλοι οι κίνδυνοι, κατάσταση ελάχιστα  πιθανή,  δεδομένων  της πολλαπλότητας και έκτασης των  ανάντη  πιέσεων  (πηγών  πιθανής  ρύπανσης-  μόλυνσης), των αστάθμητων περιβαλλοντικών και κλιματικών  συνθηκών  και  των  οικονομικών  δυνατοτήτων  των Δήμων.

Η υπεύθυνη ΔΕΥΑ-Α λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες κατανάλωσης  νερού,  τα κόστη, την επικινδυνότητα και την αποτελεσματικότητα έργων (cost -effective  analysis), παρακαλείται  να διερευνήσει για νέα πιο ασφαλή υδροληψία, σε μικρότερου κινδύνου σημείο επιφανειακού νερού, ακόμα και με γεώτρηση σε ασφαλές υπέδαφος και στην περίπτωση παροχής νερού από επιφανειακή υδροληψία  η διάθεση αυτού να γίνεται  μετά από επεξεργασία  και συνεχείς  ελέγχους  ποιότητας  νερού  επιφανειακής υδροληψίας.

Συνιστάται σε κάθε περίπτωση να ελέγχεται συχνά η ποιότητα του νερού στην λεκάνη υδροληψίας, πριν όποιο χειρισμό. Η συχνότητα εξαρτάται από την ανάλυση κινδύνων.

Η παρούσα έκθεση να διαβιβαστεί στη ΔΕΥΑ-Α, ως «υπεύθυνη αρχή» σύμφωνα με τη νομοθεσία και την αρ. 248704/17 (ΦΕΚ 809 Β/14-3-2017) «Τροποποίηση Συστατικής  Πράξης  της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης  (ΔΕΥΑ) Αγρινίου  και επέκταση της χωρικής της αρμοδιότητας στα όρια του νέου Καλλικρατικού  Δήμου Αγρινίου» για την    ποιότητα νερού  ανθρώπινης κατανάλωσης,  με την παράκληση να συνεργάζεται  με την Υπηρεσία μας στη λήψη αποφάσεων για παροχή ασφαλούς νερού στο Δήμο Αγρινίου,  ως οφείλει. Επίσης, η παρούσα έκθεση να κοινοποιηθεί  στο Δήμο Αγρινίου,  την αρμόδια Εισαγγελία Πρωτοδικών Αγρινίου και τη Δ/νση Υδάτων Δυτικής Ελλάδας. Η τελευταία παρακαλείται  να  συνεργάζεται  με την Υπηρεσία  μας ως «αρμόδια  αρχή»  εποπτείας των

«υπευθύνων αρχών» για την ποιότητα του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης, στις περιπτώσεις εγκρίσεων υδροληψιών χρήσεως ανθρώπινης κατανάλωσης, δεδομένων των στοιχείων που διαθέτουμε και πολλές φορές παρείχαμε στην ίδια για χορήγηση πληροφοριών προς σύνταξη σχεδίων και της εμπειρίας μας και αρμοδιοτήτων μας στο νερό ανθρώπινης κατανάλωσης  και στα  θέματα προστασίας  της  Δημόσιας Υγείας.

 

Αγρίνιο  24-10-2018

Η ΑΡΜΟΔΙΑ  ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ

 

ΔΙΒΑΡΗ ΕΥΤΥΧΙΑ ΥΓΙΕΙΝΟΛΟΓΟΣ  ΤΕ, MSc

 

 

 

 

 

Leave a Comment

Your email address will not be published.

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.

You may also like

Ρυθμίσεις απορρήτου
Όνομα Ενεργοποιημένο
Technical Cookies
In order to use this website we use the following technically required cookies: wordpress_test_cookie, wordpress_logged_in_, wordpress_sec.
Cookies
Χρησιμοποιούμε τα Cookies για να σας προσφέρουμε καλύτερη εμπειρία στο δικτυακό τόπο.
x

Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη εμπειρία στο διαδίκτυο. Συμφωνώντας αποδεχτείτε τη χρήση των cookies σύμφωνα με την πολιτική cookie.